Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 31 ) -
Teils moest voeren , om hersteld te worden, kon men
het gevecht maar met ruim vijftig schepen hervatten.
De Engelsche vloot w as niet veel sterker, en weldra
waren de beide vloten gereed, om den strgd weder aan
te vangen , en met niet minder kloekmoedigheid, dan
op den eersten dag, om de overwinning te kampen.
Tot aan den middag vocht men, op eenigen afstand van
elkander, niet zonder wederzijds veel schade te veroor-
zaken. De kuiter begon zulks te vervelen ; hij wilde
de Engelsche meer van nabij bestrijden en naderde daar-
om hunne vloot. Nu hoorde hij , dat er in het midden
van dezelve vreesselijk werd geschoten; hij besloot hier-
uit, dat sommige onzer schepen door de Engelschen om-
singeld waren. Hij boorde tusschen de vijandelijke sche-
pen door, om zulks te onderzoeken, en weldra bleek
het, dat de dappere-c. tkomp met nog vier schepen,
door den vijand ingesloten was , welke alle moeite aan-
wendde , om hem met eene groote overmagt geheel te
vernielen. Geweldig sloeg onze held er nu door, en
tkomp ziende, dat bestevaar, zoo als de kuiter meer-
malen door de vlotelingen werd genoemd, tot zijn ont-
zet naderde, verkreeg hjerdoor nieuwen moed. Weldra
zagen de Engelschen het eene schip van hen na het
andere te gronde gaan ; zeven verloren zij er op deze
wijze, terwijl vele anderen geheel reddeloos de wijk naar
de Engelsche havens moesten nemen.
Op den derden dag, zijnde Pinkster, werd het ge-
vecht andermaal hervat. Een der schoonste Engelsche
schepen, gevoerd door den Admiraal asque , werd door
de onzeu genomen en in brand gestoken en vloog, toen
het vuur het kruid bereikte, met een ontzettend geknal
in de lucht. Dit gebeurde juist op denzelfden dag, maar
een jaar later, op welken wassenaar van obdam met
zijn schip in de lucht gesprongen was. Den Admiraal en
de overige schepelingen had men krijgsgevangen gemaakt,
^ De strijd werd op dezen dag nog niet'beslist. De
Engelschen kregen eene versterking van vijf en twintig
schepen, onder bevel van Prins kobert, en men kon
dus niet anders te gemoet zien , of het gevecht zou des
anderen daags weder hervat worden. De nacht werd
dan ook van weerszijden doorgebrngt met toebereidse-
len