Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(28 )
voUrokken worden ; iloch de kuiter verhinderde üulhs.
Hij wilde, dat de ongelukkige zou gespaard blijven, die,
volgens zijn oordeel, welligt onschuldig was , en schonk
hem het leven en de vrijheid. De geredde, vol van den
innigsten dauk, erkende den Admiraal voor den redder
zijns levens, en eerbiedigde hem als zijnen vader.
Op de terugreize naar het vaderland had df. kitiYer
reeds het berigt gekregen, dat werkelijk de oorlog tus-
schen onzen Slaat en de Engelschen was uitgeborsten;
doch dat de wederzijdsche vloten elkander nog niet had-
den aangevallen. Onzo Admiraal kwam, in het laatst
van de maand Julij , met zijne vloot de Eems binnen ,
en voor .Delfzijl ten anker. Tot nog toe hebben wij
Jiem het bevel zien voeren over kleine vloten; maar
spoedig zullen wij hem ontmoeten aan het hoofd eener
scheepsmagt, van welke het welzijn , en het behoud van
ons vaderland afhing, en waarmede hij , door zijn be-
leid en zijne dapperheid, zich onverwelkbare lauweren
inogt bevechten.
Groot waren de toebereidselen, om met een gelukkig '
gevolg den trotschen vijand het hoofd te bieden. Er
werden belooningen vastgesteld, op het nemen of in den
grond schieten van grootere of kleinere schepen ; op het
afhalen , der vlaggen van de vijandelgke scliepen , enz.
Tot een hoofdtreffen kwam het echter in dat jaar niet,
alleen werden onze Oost-Indische en andere koopvaardij-
schepen veilig in de vaderlandsche havens binnen ge-
fragt. Slechts eenige afgedwaalde schepen vielen dea
vijand in handen. ^
J^ering, i. Vermijdt den twist, want hij heeft veelal de
ecliromelijkste gevolgen,
a. Men kan geen beter gebruik van zijne magt ma-
ken , dan om eene menschlievende daad ta
verrigten.
ZEVENTIENDE LES.
Vierdaagsche zeeslag.
Niet minder groot, dan die in de laatste helft van het
jaar 1065, waren de toebereidselen, welke in hel begin
vau