Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 19 ) -
De ruiter had tot dus verre voor zijne dienst niet«
genoten; een sprekend bewijs, dat het alleen vader-
landsliefde en geene baatzucht was, welke zijne hande-
lingen bestuurde. De Staten, die zoo gaarne den be^'
kwamen en moedigen man vast aan zich wilden verbin-
den , legden hem eene jaarwedde toe van 2400 gulden ,
terwijl men hem tevens een geschenk deed van 1500
gulden. Op verzoek der Stateu verscheen hij in hunne
vergadering, waar men hem voor zijne reeds gedana
diensten met 'hartelijkheid dankte, hem den wel ver-
dienden lof toezwaaide, en hem Gods zegen toewensch-
te op den aanstaanden togt, waartoe hij zich op
nieuw verbonden had. Zulk eene eer, mijne jonge vrien'«
den! als thans de ruiter te beurt valt, zou menig''
een hoogmoedig gemaakt hebben ; doch hij bleef altijd
zich zeiven gelijk, nederig en bescheiden, vervuld vua
vare liefde voor het dierbare vaderland.
I/eering. Vereerenswaardig is de man, die alleen uit vader-
landsliefde zijn leven voor het land zijner geboorte
in de waagschaal stelt.
' ELFDELES.
De ruiter, tot Vice-Admiraal benoemd, gaat te
Amsterdam wonen.
De ruiter , welke meermalen met roem als onder-
bevelhebber in den loop van het jaar 1653, tegen dö
Engelschen gestreden had, kwam den 21sten Novem-
ber in de vergadering der Staten, om verslag te doen
van hel laatst gehoudene zeegevecht, en nu werd hem
bekend gemaakt, dat hunne Hoogmogenden hem, tij-
«lens zijn afzijn, op den 8sfen November hadden be-
noemd lot Vice-Admiraal van Holland. Hij zou hierdoor'
in den rang treden van den dapperen tromp , welke op
den loden Augustus was gesneuveld. De ruiter , hoe-
zeer met loftuitingen overladen, maakte zwierigheid,
dezen gewigtigen post aan te nemen; doch de aandrang
der Staten, die de waarde van den zeeheld haddeil
leeren kennen , haalde hem over, om op den 3<lerf
Maart 1654 den eed van getrouwheid als Vice-Admiraal
J8 '1 »f-