Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( It )
bet welzijn des vaderlands en vreesde den döod niel.
Hiervan had hij toch reeds hot ondubbelzirfnigst bu*-
wijs gegeven ; maar hij was er afkeerig van, oin met
ïijn leven roekeloos te spelen, en hetzelve voor eert
valsch gevoel van eer iu do waagschaal te stellen. Hij
Was hiertoe te godsdienstig, en gevoelde te diep zijna
afhankelijkheid van het Opperwezen, om zijn leven,
dal hij als een geschenk der Godheid beschouwde f
zonder eenig« noodzakelijkheid, roekeloos te w.igen.
Toen de Staten en de Admiraliteit van Zeeland er
kennis van kregen, dat men de kuiter onaange-'
naamheden aandeed , bemoeiden zij er zich mede , het-
welk ten gevolge had, dat het geschil spoedig Weril
bijgelegd. Een en ander was echter oorzaak, dat hij
bij het vaste besluit bleef, om de zeedienst te veria-«
ten ; doch verscheidene aanzienlijke mannen, welken het
heil des vaderlands ter harte ging , hislden zoo lang bij
hem aan, en drongen hem zoo ernstig , dat de vader-
landlievende held zich liet overhalen, om nog eenen
togt ic doen. Hij ontving den Gden December iG52
zijnen lastbrief van den Luitenant-Admiraal tiiomp , ón-
der wiens opperbevel eene vloot van zeventig schepen,
welke ruim driehonderd koopvaarders moest geleiden,
in zee liep.
De ruiter voerde nu het bevel als Vice-AJmïraa) <
in plaats van witte cohnelisz. de with , welkc^
■wegens ongesteldheid, verpligt was aan wal te blij-
ven. Den lOden December geraakte men met de En-
gelsclien slaags, wiei- vloot onder het bevel van den
Admiraal bi.ake stond, en er werd Wederom met de
grootste dapperheid aain beide zijden gestreden. De
ruiter gaf op nieuw blijken , dat het hem noch aai»
moed, noch aan beleid ontbrak. De Engelsche vloot
werd andermaal op d& vlugt gejaagd , en tot aan den
mond van den Teems vervolgd, terwijl de kuiter bd-«
weerde, dat, zoo men TROïn*, die niet minder dapper
;estreden had, nog met tien of twaalf scliepen had
cunnen bijstaan, de gcheele Engelsche vloot vernield zoil
zijn geworden. De nederige held vond ei- een genoe-
gen in , om van zich zclven te zwijgen, cn anderen deiï
H-elverdieadeu lof over de behaalde zege toe tu keirna».
B . U*'