Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 10 J
en Roed gewapend oorlogschip houdende, hetwelk zij,
vooral in den nacht; ^liet durfden aanvallen, lieten hem
ongfcinoeid gaan, .hij zeilde onverhinderd tusschcn
hen door, terwijl zij, '^'e meenden zulke goede voorzor-
gen genomen te hebben, meest allèn in de handen der
vijan ilen vielen.
Bi j eene andere gelegenheid, dat de zee ook door
Duinkerker kapers'zeec onveilig gemaakt werd, kwam
hij met eene lading boter uit Ierland, en hoewel vele
ander e schepen , uit vrees van aangevallen te worden ,
hier tai daar in havens bleven liggen , zette de ruiter
zijne reis voort. Toen hij in zee stak , gebruikte hij
eenige valen oude boter, om daarmede het dek en het
want van zijn schip zoodanig te besmeren, dat alles
glad (!n glibberig was. Spoedig kreeg hij eenen Duin-
kerker in het gezigt, die regt op hem aan hield, en
welken hij zeer bedaard afwachtte. De Kaperkapitein,
genaderd zijnde, klampte het schip van ue kuiter aan
boord, en sprong met zijn volk op hetzelve over; maar
jiu had gij eens moeten zien, hoe gek zij keken , .toen
zij O}) hunne beenen niet konden staan; het was
even, alsof zij op glad ijs kwamen. Zij vielen op en
over i.'lkander , daar zij op zulk . eene ontvangst niet
waren voorbereid. Zij werden door de ruiter en de
zijnen, zoo "wel ontvangen, dat zij niet wisten , hoe zij
maar spoedig genoeg, hals over kop, wederom op
hun eigen schip zouden vlugten , en hunne enterhaken
los maken, om maar van de ruiter te kunnen af-
houden , terwijl deze met zijn besmeerd schip zijne reis
vervolgde ea behouden te Vlissingen aankwam.
Leering, Waar de traclilen te kort schieten, orn ïicli uit het
gevaar te redden, daar lielpt dikwijls beleid of
geoorloofde list.
ZESDELES.
Tegenwoordigheid van geest en standvastigheid.
Wij willen u in deze les nog een paar voorbeelden
verhnlon van de icgenwooi'digheid van geesl en de slaiid-
vasliglicid v.in onzen beroemdeu zeeheld , loen hij nog
als