Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Schoppen C^.") get. Welse, Hendhik en MARIA, of
de öuderlooze Kinderen, met platen. Trveede druk, . ƒ i.üS.
-—----Üben van uitspanning, of
vertellingen, geschikt om de Jeugd gedurende h^ren
speeltijd aangenaam en nuttig bezig te houden ;
vry vertaald , naar het Itoogduitsch, door de Schrijf-
ster van de Kleine Plifften , met platen....... i.4o.
Schubert, (G. H. von) de Stroom, een verhaal voor de
Jeugd, . • • .....................-.^o»
Sluytcr9 (D.) Hebeis Geschenk aan de Jeugd, in
belangrijke Tafereelen, met pl. , in moiré karton. • » i,ci5.
Tweeling-Zusleis, (de) of de Voordeden van de Gods-
dienst , naar het Engelsch van Miss Sandharn y door
■A. M, Moens. Tweede druk, met platen.....» 2.20,
Tjtler , {A. F.) maria en flora , of Ernst en Luim ,
met platen............. . . . » -.90.
Vad(rlandsche Kindervreugd, met plaatjes.....> -.60.
Verhalen en Leerrijke Voorheelden uit de Vaderlandsclie
Geschiedenis, voor de Jeugd , met platen.....» -.80-
Verhalen (Zes nieuwe oorspronkelijke) voor Kinderen,
door de Schrijfster van de Kleine Pligten, met pl. . » -.60,
Verhalen (Acht oorspronkelijke) voor de Jeugd, met
6 plaatjes.................. -.90.
Volksliedjes , uitgegeven door de Maatschappij: Tot
N'ut van *t Algemeen^ met 24 platen, in karton. ^ . j 2.80.
FERDINAND DULDER,
OP BP SRÀCUT TÂS GELOOT EIT XIEFBE.
Derde druk, M ET PLATEN. Prijs 90 Cents.
f.
De gunstige Recensie in de Vaderlandsche Letteroejenln^
en van i825, N®. 13. eindigt met deze woorden : »Ouders!
eest dit nuttige boekje, tot uwe stichting. Niemand is er,
die niet wensclien zal, dat hij ook alzoo mogt geleefd heb-
ben. Geeft het uwen kinderen al vroeg ter lezing; het zal
hen aangenaam onderhouden , en by hen het voornemen op«
wekken, om ook alzoo te doen.^'
» Wij achten het uitmuntend geschikt, om de vreeze fles
Heeren, die het beginsel van alle levenswysheid is, wederom'
bij de opvoeding die plaats aan te wyzen , die dezelve , vree-
zen wij, wel eens ook bij eene anders regt doelmatige opvoe-
ding wordt ontzegd." —