Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Muller i (C.) VerleUIngen en Oefeningen, voor Neder-
landsche Kinderen. Vijfde druk ^ met platen, , . ƒ -*6o.
■I -- Leerzame Verhalen en Onderrigtingen voor
de Nederlandsclie Jeugd, met plalen........ -.60.
Niemeyer, Legaat aan HELENA. Tweede druk, op post-
formaat 9 met platen*.....................i.8o.
Nieritz y de jonge Trommelslager, met platen. ...» -,90.
MenzikofF, met platen. • .......
PiETEH, of de Gevolgen der Onkunde, een leerzaam, ver-
makelijk en nuttig onderrigt voor Kinderen , met pl. > i,5o.
, (J,) Reizen en Lotgevallen op zijne Ontdekkings-
togteii naar de Noordpoüls-Gewesten, voor jonge
lieden, met 6 platen en eene kaart.......» a.^o.
Schmid , (.C.) Bijbel voor Kinderen, voor Huisgezinnen
en Scholen, 5 stukken kompl. in postformaat.
Derde Druk...............» 7.5o-
, de Kersavond , een verhaal voor kinde-
ren, Vierde druk met platen. . . • • . • . • » -.90,
■ de Paascheijeren. Vijfde druk , met platen. » -.Öo.
het verloren Kind, en de Kapel in het
Bosch, met platen. Derde druk........» -.Co,
liet Huzarenkind, met platen. Tweede
druk, .................»
Lodewijk, de jonge Kluizenaar. Tweede
druky met platen............... -.90.
de Hoppehloesems, met platen. Tweede
druk* .................. -•90.
Zeven nieuwe Verhalen voor de Jeugd, met
platen. Derde druk, ...................-.90.
--l.-_ Alphonsus, de kleine Emigrant, een ver-
haal uit den tijd der Fransche Omwenteling , met
platen. Tweede druk, • • ....... . • a '«90*
de Kanarie eu het Duifje , twee belang-
rgke Verhalen, met plalen. Derde druk...... -.go*
---het Lammetje en de Glimworm, twee
belangrijke verhalen. Derde druk, met plalen. • , a -•90*
—-— Eustachius, of de zegepraal van het Chris-
tendom. Tweede druk, i./jo.
—__ Fernando, de Geschiedenis van eenen
Jongen Spaansch'en Graaf, met fraai vignet. ... a i.5o.'
de Christelijke Familie, het Stomme
Kind en het oude Kasteel. Drie belangrijke Verha-
len , met plalen...............
Schmid y (C.) eerste en tweede Honderdtal, leerzame Ver-
hagen voor Kinderen , een leesboek voor de scholen.
Zevende druk. Ieder honderdtal........»
' IJijbelsche Verhalen, 2 stukjes...... '.Go,