Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij de Uilgciers dezes zijn mede gedrukt
e& te bekomen :
Alwin en theodoor ; of Geschenk van een' vader aan
zijne kinderen. Door Professor F, Jacobs, Tweede
druk , met platen.............ƒ i.S^o,
Beekhu's , leven van JKZüs , voor kinderen ; met eene
Voorrede van Prof. Heringa, Tierde druk. ... a i.5o.
--Levensbijzonderheden der Apostelen,
Tweede druk...............» i.5o.
Campe , (7. //.) columbüs, cortez en pizarro, of de
Ontdekking van Amerika, 9. deelen, met platen
en kaarten, op velin papier postform. in moiré karton. » 4'8o,
■ . I. .1. liobinson Crusoëj vijjde druk, op velin
papier postformaat, met een stel nieuwe platen,
in moire karton.............Séiio.
nuttig en leerzaam onderhoud, in fraalje

verhalen voor de lieve Jeugd. Derde vermeerderde
dtuk y met platen.............. -»yo«
I)e arme hendrik of de Pelgrimshui op den Weissen-
slein, met platen. . ....... . . • » -.8o.
De dankbare indiaan j met platen. ......a -.60.
Voll Eqges, (C. kleine Verhalen voor de lieve
Jeugd , Derde druk , me» platen........a -.60.
' - ^ de jonge Hollander, en andere
Tafereelen voor de Jeugd , met plalen....... -.90.
Engelberts Getr ts^ C^O Leven, Bedrijven en Lotgeval-
len . van "willem I, Prins van Oranje , met portret
en platen* ................ 1.80«
--■ Schoonlieden uit de Nederlandsche
Dichters der 17®, 18® en 19® eeuw, voor mijne jeug-
dige Landgenoolen , 2 deelen , op postformaat,
Tiveede druk.
Het goüdvinkje, met platen.......... -^o.
Hack, {M,) Bijbel en Christendom, gesprekken tusschen
eene moeder,met haren zoon........ . » 1.25.
Ilamelsveld y bijbelgeschiedenis, behelzende de ge-
schiedenis van adam tol de verwoesting van Jeruza-
lem^ a deelen met* 3i plaleu van Buys en Vinke^
les. Tweede verbeterde druk, .••••...»
' Historisch Handboekje van den Bijbel.
yierde druk , met 2 J platen van Buys en yinkeles» a 2.20.
' ' hetzelfde Werkje zonder platen , zeer ge-
schikt voor Katechisaliën en Scholen........ -.80.
Hermann y (O.) de Ware Kindervriend, met gekleurde
platen..........................1.25.
Hazeu Cz, y (7.) Fabelen uit het Dierenrijk, in dicht-
maat , voor onderzoekende kinderen, met 24 gekleur-
-fi^^-Ms^gen en vignet, in karton....... i,—%
3.—.