Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4 )
EERSTE LES.
Afkomst van de ruiter.
De ouders en voorouders van onzen groolen zeelield
waren zeer gerin^je, doch eerlijke lieden. Zijn grootva-
der , enkel bij den naam vau michiex. bekend , diende
het vadeHand als krijgsman: maar het krijgsleven moe-
de zffride , zette hij zich in do nabijheid van Bersten
op de>i 'Zoom neder, op eene gehuurde landhoeve Zijn
huisgélzia?,bestond uit zijne vrouw, eenen zoon, asriaa-It
geheetèii , en eene dienstmaagd , terwijl hij zijn brood
verdiende mét het beoefenen van 'den landbouw, waar-
voor hij twee paarden had, die zij tien voornaamsten rijk-
dom uitmaakten. Door baldadige soldaten werd hem
tieze schat onlrool'd, doch toen hij , na vergeefs hier-
over geklaagd te hebben, zich door list wederom van zijn
eigendom had welen meester te maken , en denzehea
voor alle nasporingen verborg, staken de te leur gestelde
soldaten zijne woning ih brand ; bijkans was de vader
tan de ruiter bij dit onheil in de vlammen omgeko-
men ; de tegenwoordigheid van geest en de liefde der
moeder redde hem uil dit vreesselijke doodsgevaar.
Adriaah, volwassen zijnde, ging tewonen,
en werd in die s(ad bierdjager. Hy trouwde in het
jaar 1598 met alfda jabs , welke in het volgende jaar
overleed , nalatende eene dochter. In het jaar 1601 her-
trouwde hij met een meisje van Middelburg, dat ook
den naam van alida ja»s droeg, maar tevens den bij-
naam had van ue ruiter. Deze vrouw was demoeder
Tan onzen- micuikl , die do vierde zoon zijner ouders
was, welke behalve hem nog zes dochters en vier zonen
hadden. Hij werd geboren den 2'^slen Maart 1607 , eu
hem werd deu naam gegeven vau miohiel adriaassz ,
waarbij als toenaam de ruitkr werd gevoegd.
Gij kunt wei nagaan , dat het er in zulk een talrijk
gezin , waar hel biood voor zoo velen met bierdragen
moest ge>\onnen worden , niet ruim omkwam , eu dat
onze DE RiiTER derhalve iu zeer bekrompene omstau-
dighedeu werd ojjgc^oed.
LcQ'