Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 56 )
te Amstei dam aan , waar men den gesneuvelde wilde
ter aarde bestellen.
De Staten van Holland hadden reeds een besluit ge-
nomen , om den hooggeschat len man eene prachtige
graftombe op le riglen, eu hiervoor eeue som van
10,00ü gulden vastgesteld. Wanneer gij te Amsterdam
komt, mijne jonge vrienden! verzuimt dan niet, dit
prachtig gcdenkteeken , door een erkentelijk vaderland
ter eere des grooten zeemans opgerigt , te bezoeken.
Herinnert u dan in het koor der JNieuwe kerk, wat de
BriTEÄ voor zijn vaderland geweest is, en verheugt n ,
bij de beschouwing van hel prachtig monument, dat gij
geboren zijt in een land , waar men ware verdiensten
■weet te schallen , en waar men de nagedachtenis van
waarlijk grootqi mannen de verschuldigde hoogachting
en eerbied bewijst.
Op den 18den Maart 1677 zag Amsterdam een ver-
heven schouwspel. Met vorstelijke staatsie werd Hol-
lands grootste Admiraal ter aarde besteld, en het stille
graf ontving het overschot des mans, die in zeven oor-
logen , moer dan veertig gevechten en vijftien groole
zeeslagen , de eer der Nederlandsche vlag zoo schitte-
rend gehandhaafd had.
Ook hel nageslacht wilde een bewijs van hulde geven
aan 's maus nagedachtenis. Zijne stadgenooten ver-
langden zijn slandbeeld le Fussingen op te rigteu, en
daardoor een blijvend gedenkleekeu aan hem, ook bin-
nen Imnne muren , te hebben. Zij gaven hun' wensch
aan Neérlanda volk le kennen, en geldelijke bijdragen
stelden heu iii slaat , aan dat verlangen le voldoen.
De talentvolle kunstenaar kotee vervaardigde 'een
schoon model voor het standbeeld van de hüitejs , dat,
in de fabrijk van de Heeren vjls vhssis&es gegoten ,
in het jaar J841 werd opgerigt.
Den 25 en 26sten Augustus van dal jaar waren feest-
dagen voor Fussingen Op den eerslgenoemden dag
werd in de St. Jakobs-herk , door den lloogleeraar
x. des jkjiobie vas deb hoeves , eene feestrede, Ier
gedachleuis van den grooten zeeheld , uitgesproken.
Het standbeeld, dat niet eene groote vlag »as uiiihiild,
word hrcjua ontdekt cn dooide bevolking juichende be-
gioel.