Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 54 )
waren zo» ver verwijderd, dat zij hem niet konden scha-
den. Mea had derhalve van hen geene dienst, nietle-
geQ$t.iande onze Admiraal aan den Spaanschen be-
velhebber nog eene sloep zond , om hem dringend aan
te manen , meer werkelijk deel aan het gevecht te ne-
men en meer te naderen , met bijvoeging , dat er als-
dan kans was, eene groote overwinning te behalen; doch
de Spanjaarden ondersteunden hunne bondgenooten niet.
Dapper werd er door de Nederlanders gestreden ,
zoodat na een hardnekkig gevecht de geheele Fransche
vloot do wijk nam; maar jV'et^er/wirö had een vreesselijk
verlies geleden; de groote de kuite» was doodelijk ge-
wond. In het heetst van den strijd , op het zonnedek
slaande, alom zijne bevelen gevende en alles lot dap-
perheid aanmoedigende, werd hem het voorste gedeelte
van den linkervoet door eenen noodlottigen kogel weg-
genomen ; het regterbeen werd ook zwaar gekwetst, en
de brave »e büitbr stortte van het zonnedek neder,
zoodat hij van eeno hoogte van zeven voeten nederviel,
en nog eene wonde aan het hoofd bekwam. Hoe ligt
had het kunnen gebeuren , dat op het gerucht van het
kwetsen des geliefden Admiraals do vlotelingen den
moed hadden laten zinken; doch nu vond het tegendeel
plaats. Woede en verbittering maakten zich van aller
barte meester , toen de mare zich over de vloot ver-
spreidde , dat de door allen aangebeden man gevaarlijk
gewond was; het „gevecht was intusschen zoo dapper
en ordelijk voortgezet, dat de vijanden niets bespeurden
van het onherstelbaar verlies , dat zij Nederland had-
den toegebragt. De hciter nog immer voor de belan-
gen der vloot wakende, niettegenstaande hij vreesselijk
door de hevigste pijnen leed , zeilde na de behaalde
zege naar Syralnise, waar hij den 23stcn legen dea
avond ten anker kwam,
DERTIGSTE LES.
f Dl auiTEBs dood.
De kuiter werd door hevige pijnen gefolterd , doch
verdroeg die smart met gclaltuhcid cn godsvrucht. Hij
toon-