Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 43 )
ïich wederom Tereen'^de, en men wi slaat gesteld
werd, om den vijand met onze geheele magl hel hoofd
Ie bieden.
De onzen zeilden nu met de vijanden zuidwaarts
aan , en hoewel de laatsle hel voordeel van den wind
hadden , durfden zij ons echter niet aan te tasten,
maar schenen hel gevecht Ie willen vermijden.
De küiter hield zich echter kort bij den vijand , en
bragt denzelvcn geen gering nadeel toe. Hel verlies der
vereenigde Engelsche en Fransche vloten was aanmerke-
lijk. Veertien hunner schepen waren geheel weg, terwijl
er velen zwaar beschadigd of onbruikbaar waren Hoewel
er van onze schepen ook velen vreessei ijk gehavend wa-
ren , hadden wij echter geen enkel schip verloren. Ook
het verlies van volk was aan onze zijde veel minder, dan
aan de zijde der vijanden. De niet minder godsdien-
stige als dappere de ruiter , gaf God hiervan de eer,
zeggende: » God is merkelijk op onze zijde geweest.
Hij heeft het volk en de bevelhebbers in zulken digten
hagel van kogels wonderlijk bewaard, en door eene zoo
kleine magl wonderen gedaan." Tol tien ure des avonds
werd er gestreden , en toen de nachl verhinderde, het
gevecht voort te zetten, verzamelde zich onze vloot«
en liet het anker vallen op dezelfde plaats , waar do
slag begonn'^n was, omtrent vier mijlen ten W. N.
"Westen van JFestkappeL
iMiering* Hulpbetoon, als het gevaar dringend is, opent het
hart van hem, die geholpen wordt, indien hij niet
geheel verbasterd is, voor een blijvend gevoel van
erkentelijkheid.
VIER EN TWINTIGSTE LES.
Ttceede zeeslag in 1673,
^ *
Vijf dagen na den strijd , waarvan wij in de vorigo
les gesproken hebben, vond onze Admiraal zich weder
in staat gesteld, om den vijand met vertrouwen het
hoofd te bieden. De vereenigde Engelsche cn Fransche
violen lelden ruim dertig zeilen minder, een gevolg van
hun geleden verlies. Op onzo vloot waren de bevelheb-
bers