Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 40 )
7(1en Jung kwamen de beide vloten voor Sovlshani
bij elkander. De vereenigde Engelsche en Fiansche
vloten, uitmakende een getal van honderden dertig zei-
len , lagen ten anker , toen de onzen hen zoo onver-
wacht op het lijf kwamen vallen, dat sommige vijande-
lijke schepen hunne ankers moesten kappen , om in
slagorde te komen. Des morgens tusschen zeven en
acht ure nam het gevecht eenen aanvang , een strijd ,
immer gedenkwaardig in onze geschiedenis , omdat de
vrijheid , het welzijn en het beslaan van Nederland er
van afhingen. De geestdrift der Nederlanders voor
dezen togt laat zich eenigzins bevatten , wanneer wij
u zeggen » mijne joege vrienden ! dat er zich vele vrij-
willigers op de vloot bevonden, die den huisselijkcn
kring en het burgeilijke leven hadden verlaten, om het
vaderland in dezen strijd te dienen. Ger^ri) hassë-
xaar , koeifraaü vaïf iiee3isäerk cu jouait eer& ,
wclko voor eigene rekening bijkans honderd matrozen
hadden aangeworven, verdienen hier bijzonder genoemd
te worden.
Moedig werd er van beide zijden gevochten; de wit
was gedurende den strijd altijd op het dek , om het
Yolk aan te moedigen. Hoewel er meer dan een aau
zijue zijde sneuvelde, rerliet hij echter zijnen gevaarlij-
ken post niet. Door den hevigen kruiddanij) kon men
elkander uaauwelijks zien, en toen dezelve eenigzins op-
trok , vertoonde de zee een akelig schouwspel van ver-
woesting, Overal zag men zinkende schepen , drijvend
tuigaadje en met de golven worstelende schepelingen ,
die zich in zee geworpen hadden , om eenen gewissen
dood op hun brandend schip te ontgaan. De dappere
Admiraal vAx geüt sneuvelde, waardoor eenige ver-
warring in zijn eskader ontstaan was. De ruiter was
overal, waar het gevecht het heetste was; geene bewe-
ging der vijanden ontging zijn geoefend oog, en meer-
malen wist hij door z'yne kunde en zijn beleid hunne
pogingen te verijdelen. Het schip , waarop onze held
zich bevond, had onbeschrijfelijk geleden; hel had ver-
scheidene gevaarlijke grondschoten. De ruiter alleen
had omtrent 20,CÜ0 pond kruid verscholen.
De hpiter bleef meester van de zco , en hoewel hij
wensch-