Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 37 )
EEN EN TWINTIGSTE LES.
Togt naar Chiillam.
Thans, mijno jeugdige vrienden I zullen wij u een der
roemrijkste toglen verhalen, door de Nederlanders legen
de Engelschen ondernomen ; do togt naar Chatlam en
Rochesier, op den 20sten Junij en vier volgende dagen
van het jaar 1667.
De Engelschen hadden in het vorige jaar de laaghar-
tigheid gehad , om weerlooze koopvaardijschepen in het
FUe Ie verbranden, eene landing to doen op het eiland
Terschelling, aldaar de bewoners te mishandelen cn
hunne bezittingen to vernielen. Onze Stalen besloten
op hunne beurt, den vijand in zijne havens te bestoken;
minder welligt om wraak te nemen over het gepleegde
geweld , dan wel, om door eene stoute, ontzag inboeze-
mende dïiad, de Engelschen lot hel sluiten van den
vrede te dwingen. Aan onzen j)p. nuiTiifi werd de last
opgedragen , om de rivier de Teems op te zeilen , en
alles aldaar te vernielen en Ie veroveren, wat hem slechts
doenlijk was. Corselis df. wit , lluwaard van Pnt'
ten en Burgemeester van Dordrecht, zou hem als af-
gevaardigde en gevolmagtigde van H. H. M vergezellen.
Nadat de lol deze onderneming bestemde vloot van al-
les voorzien was , zeilde men naar de Engelsche kust.
lïct begin van den togt was niet zeer gelukkig . dewijl
de vloot door eenen zwaren storm werd btloopen, waar-
door de schepen van elkander geraakten: doch toen de-
zelve zich nagenoeg wederom verzameld hadden, zeilde
men de Teems op De Engelschen schenen van het
voornemen der Nederlanders onderrigl te zijn; want
zij hadden getracht , de rivier onbevaarbaar te maken ,
door hier en daar eenige schepeu te laten zinken ; ook
had men eene zware keten, op vlotten rustende , over
de rivier gespannen, om den doortogl onmogelijk tema-
ken ; maar dc moed en h^!t beleid der ISederJanders
overwon al deze hinderpalen. Kapitein vas ekikel ver-
zocht en kreeg verlof , om eene poging te doen tot het
vernielen der kelen. Stouïmoedig hield hy met zijn
filcchl gebouwd schip ei op aan , uiellegcnstaaudo de-
C 'ó zei-