Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 28 )
Tollrokken worden; doch de kuiter yerhindcrde zulks.
Hij wilde, dat de ongelukkige zou gespaard blij yen, die,
Tolgens zijn oordeel, welligt onschuldig was, en schonk
hem hel leven en de vrijheid. De geredde, vol van den
innigsten dank, erkende den Adinir.ial voor den redder
zijns levens , en eerbiedigde hem als zyneu vader.
Op de lerugreize naar het vaderland had de ruiter
reeds het berigi gekregen, dat werkelijk de oorlog tus-
schen onzen Staat.en de Engelschcn was uitgebarsten;
doch dat de wederzij dsclie violen elkander nog niet had-
den aangevallen. Onze Admiraal kwam , in het laatst
van de maand Julij , met zijne vloot de Eems binnen,
en voor Delfzijl ten anker. Tot nog toe hebben wij
hem het bevel zien voeren over kleine vloten; maar
spoedig zullen wij hem ontmoeten aan het hoofd eener
scheepsmagl, van welke het welzijn en het behoud van
ons vaderland afhing , en waarmede hij , door zijn be-
leid en zijne dapperheid , zich onverwelkbare lauweren
mögt bevechten. ^^
Groot waren de V>ebereidselen, om met een gelukkig
gevolg den trolschen vijand het hoofd te bieden. Er
werden belooningen vastgesteld op het nemen of in
deri grond schieten van grootere of kleinere vijandelij-
ke schepen; op het afhalen der vlaggen, enz. Tot
een hoofdtreffen kwatti het echter in dat jaar niet,
alleen werden onze Oost-Indische en ;indere koopvaardij-
schepen veilig in de vaderlandsche havens binnen ge-
bragt. Slechts eenige afgedwaalde schepen vielen den
vijand in handen.
heering. i. Vermijdt den twist, want liij heeft veelal de
schromelijkste gevolgen.
2. Men kan geen beter gebruik van zijne magt ma-
ken , dan om eene menschlievende daad te
verrigten.
ZEVENTIENDE LES.
Fierdaagsche zeeslagT
Niet minder groot, dan die in de laatste helft van het
jaar 1665, waren de toebereidselen, welko iu bet begin
vau