Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 27 )
de zicli niel, om in logenwoordigheld Tan al zgno ofTido-
ren en manschappen eenen mau le begroeien, die hem
als bootsmansjongen geltend iiad, en hem vriendelijk eu
Toorkomend te behandelen. Welk eene tegenstelling
maakt de ruiter hier nict met dezulken« die hct niet
willen weten, dat zij kennis aan menschen hebben, welko
Trocger in nederiger stand met hen verkeerd hebben.
De goede Neger , die onder de zijnen tot Onderko-
ning verheven was , sprak bij elke gelegenheid van dit
voorval, en roemde alsdan de edelmoedigheid en min-
zaamheid van be ruiter; terwijl hij zich niet weinig
op do vriendschap van dien beroemdeu man liet voor-
staan.
'Leering. Vriendelijkheid jegens minderen ^rwekt Kefde en
arIiMng. De trotsclie verwydert de harten der men-
schen van zich,
ZESTIENDE LES.
Db nriTEHS regtvaardigheid.
Even Toor dat de Admiraal de kust Tan Gidnmytx-
liet , om naar hot Taderland lerug te keereu , gaf hij
nog een bewijs Tan zijne regtvaardigheid cn menschlie-
vendheid, waardoor hij eenen ongeinkkigen op de harte-
lijkste wijze aan zicli verbond. Drie soldaten hadden
in eene herberg twist met elkander gekregen, en waren,
nadat zij het licht hadden uitgebluscht, met messen op
elkander aangevallen, waardoor ongelukkig de kastelein,
die op hel gerucht toeschoot, doodelijk werd gewond.
Alle drie werden hierop gevangen genomen, doch be-
weerden hunne onschuld. Daar men nu niet wist, wie
hunner den moord had gepleegd, werden zij door eenen
krijgsraad alle drie ter dood veroordeeld; doch dit von-
nis zou slechts aan een hnnncr voltrokken worden , en
het lot zou beslissen ,. wie moest worden opgehangen.
Aan hem, die hel doodelijk lot gelrokken had, werd het
vonnis uitgevoerd; maar toen men den strop had afgesne-
den, om den gehangene te begraven, ontdekte men, dat
hij niet dood was. Nn wilde de Gouverneur talhejï-
BüAG. dat du doodstraf andermaal aan dezen man zou
vol-
J