Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
( 10 )
en goed gewapend oorlogschip houdende, hetwelk zij ,
Tooral in don nncht, niet durfden aanyallen, lieten hem
ongemoeid gaan , en h^i zeilde onTcrhiiiderd tusschea
ton door, terwijl zij , die meenden zulke goede voor-
zorgen genomen te hebben , meest alten in de handen
der Tijanden Tielen.
Bij eene andere gelegenheid, dat de zee ook door
Duinkerker kapers zeer onveilig gemaakt werd , kwam
hij met eene lading boter uit Ierland^ en hoewel velo
andere schepen jjUit vrees van aangevallen to worden ,
hier en dlïar ia-^avens bleven liggen , zelte de rüiier
zijne reis Ttioi-t.. Toen hij in zee slak , gebruikte hij
eenige vat'étt ottde boter , om daarmede het dok en het
want van zijn schip zoodanig te besmeren, dat alles
glad eu glibberig was. Spoedig kreeg hij eeueu Duin-
kerker in het gezigt, die regt op hem aanhield, en
welkea hij zeer bedaard afwachtte. De Kaperkapitein,
genaderd zijnde, klampte het schip van de büiter aau
boord, eu sprong met zijn volk oj) hetzelve over; maar
nu had gij eens moeten zien , hoe gek zij keken , toen
zij op hunne beenen niet konden slaan; het was
even , alsof zij op glad ijs kwamen. Zij vielen op en
over elkander , daar zij op zulk eene ontvangst niet
waren voorbereid. Zij werden door de bfiier en de
zijnen zoo wel ontvangen , dat zij niet wisten, hoe zij
maar spoedig genoeg, hals over kop, wederom op
hun eigen schip zouden vlugten, en hunne enterhaken
los maken , om maar vau de huiiek te kunnen af-
houden, terwijl deze met zijn besmeerd schip zijne rei»
vervolgde en behouden te Flissingen aankwam.
heering. Waar de krachten te kort schieten, om zich uit liet
gevaar te redden, daar helpt dikwijls beleid of
geoorloofde list.
ZESDE LES.
Tegenwoordigheid van geest en standvastigheid.
Wij willen u in deze les nog een paar voorbeelden
verhalen van de tegenwoordigheid van geest en do sland-
TasligUoid van ouzeu beroemden zeeheld, toen hij nog
als