Boekgegevens
Titel: Leesoefeningen voor de jeugd, ... vervolg op de negen leestafels van den heer Prinsen
Deel: 5e stukje Eerste vervolg
Auteur: Entel, W. ten
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1862
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2347 E 38
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205323
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesoefeningen voor de jeugd, ... vervolg op de negen leestafels van den heer Prinsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TOORBaniöT.
Dit vijfde stukje betat hoofdzakelijk oefeningen
in het lezen tan woorden met stumme uitgangen
,en toortoegsels. Eene strenge migorde kon niet
wel behouden worden, zonder den zamenhang tan
het onderwerp aan die orde op te offeren. '
Het kind te leeren opmerken en spreken is het
grondbeginsel, waarnaar dit stukje bewerkt is,
en het voorwerp tan beschouwing is de natuur;
want in haar en hare gedaaantecerwisseling is een
rijke voorraad van stof tot opmerken, met eene
gereede aanleiding tot opwekking van htt gods-
dienstig gevoel, zoo gelukkig vereenigd.
Eenige versjes, zoo zij die7i naam mogen dra-
gen, dienen ter afwisseling van de leeslesjes,
en de bijvoegende prenjes moeten de gelegenheid
tot opmerken verschaffen, en de stof tot onder-
houd tusschen onderwijzer en leerling termeer-
deren.
Mögt het onderwerp voor de kinderlijke bevat-
ting geschikt, de regte toon getroffen, en deze
proeve alzoo niet geheel ongelukkig uitgevallen
zijn!