Boekgegevens
Titel: Leesoefeningen voor de jeugd, ... vervolg op de negen leestafels van den heer Prinsen
Deel: 5e stukje Eerste vervolg
Auteur: Entel, W. ten
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1862
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2347 E 38
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205323
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesoefeningen voor de jeugd, ... vervolg op de negen leestafels van den heer Prinsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
47.
De Sneeuw-man.
Daar staat de sneeuw-man op zijn bee-nen t
Wacht, jon-gens! hij heeft nog geen neusj
Nu nog een stok om op te le-nen ;
Wat zegt gij van den sneeu-wen reus?
Nu gaan wij fluks bem bom-bar-de-ren
Met ko-gels, vast van sneeuw ge-maakt;
Uij zal zich met zijn' slok wel we-ren,
Als hij maar voelt, dat gij hem raakt.
Zie zoo! daar snor-ren on-ze bal-len;
't Is met den sneeuw-man gaauw ge-daan»
O^wee! zijn hoofd is al ge-val-len,
Toch blijft die dom-me vent maar staan.
48.
De reus was spoe-dig o-ver-won-nen;
Uier lag zijn hoofd, zijn romp lag daar.
De kna-pen zijn op nieuw be-gon-nen.
En maak-ten weer een' sneeuw-man klaar.
De nieu-we sneeuw-man bleef slaan prij-ken,
Par-man-tig, als een kloe-ke vent.
En wie hem zien wouw, kon hem kij-ken,
'k Ge-loof haast voor een' hal-ven cent.
Bas werd hij door de zon be-sche-nen;
Toen was 't, of hij de te-ring kreeg-
Op 't laatst is hij ge-heel ver-dwe-nen,
En liet zijn vo-rig plek-je leeg.