Boekgegevens
Titel: Leesoefeningen voor de jeugd, ... vervolg op de negen leestafels van den heer Prinsen
Deel: 5e stukje Eerste vervolg
Auteur: Entel, W. ten
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1862
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2347 E 38
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205323
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesoefeningen voor de jeugd, ... vervolg op de negen leestafels van den heer Prinsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17.
21
Als het duis-ter is ge-val-len, laat ons dan
naar bui-lcn tre-den, en den he-mel be-
schou-wen. Zie, mijn kind! zaagt gij wel
ooit zoo veel schoo-ne sler-ren schit-te-ren,
als in den hel-de-ren win-ter-oacht?
41.
Win-ler-pret.
Zoo 'n win-ter-tje mag ïk wel lij-den;
Het vriest er al fijn-tjes op aan.
Bet ijs is al goed om Ie rij-den,
Daar kan wel een paard o-ver gaan*
,, Kom nu voor den dag met de sehaat-sen
Zegt vn-der, „ maar neem u in acht.
Ga niet op ge-vaar-lij-fee plaat-sen,
Maar blijf op de baan van de gracht/'
Wat gaal er dat vlug o-ver he-nen!
'l Is hier als een spie-gel zoo glad.
Ik glij er zoo ligt op mijn bee-nen j
Als of ik er vleu-gels aan had.
42.
Wat staat gij van kou-de te be-ven ?
Komt, bind ook de sehaat-sen eens aan,
En ga met ons zwie-ren en zwe-ven
Als vo-gel-ljes o-ver de baan.
Kom4 draal niet, be-proef maar uw krach-ten,
En sla niaar uw her-nen goed uit.
Of woudt gij tot zo-mer toe wacb-len ?
Dat waar een ver-stan-dig be-sluit.