Boekgegevens
Titel: Leesoefeningen voor de jeugd, ... vervolg op de negen leestafels van den heer Prinsen
Deel: 5e stukje Eerste vervolg
Auteur: Entel, W. ten
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1862
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2347 E 38
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205323
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesoefeningen voor de jeugd, ... vervolg op de negen leestafels van den heer Prinsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17.
19
Maar als gij dan vro-lijk 75jt, en als gij
u ver-heugt in den o-ver-vloed, denkt gij
dan wel aan de kin-de-ren dor ar-men, die
in die fees-ten niet dee-len, en niet ver-blijd
wor-den met ge-schen-kcn ?
37.
De zes-de De-cem-ber.
O mogt er dat maand-je toch ko-men l
Het is er het laat-ste van 'tjaar.
Ik kan er des naclits wel vau droo-men,
O kwam er dat maand-je toch maar!
Ik moet er van vreug-de wel zin-gen,
Als ik aan dat maand-je maar denk,
Dan krijg ik veel heer-lij-ke din-gen
Yan sui-ker en koek ten ge-schenk.
Dan komt er eén man aan-ge-re-den,
Die brengt zoe-te kin-dVen dat mee;
Maar die soms zoo stout zijn? — och be-den!
Die krij-gen een roe in de stee.
Maar als ik des a-vonds ga sla-pen,
Dan slui-mer ik blij-de te moe;
Want leer-za-me, vlij-ti-ge kna-pen,
Die zijn er niet bang voor de roe.