Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
van insecten. Hij moet ook zorgen, dat bij felle regens het
water niet met te groote kracht wegvloeit, omdat in dat
geval een gedeelte van den grond mee zou gaan, en evenmin
mag het water blijven staan, want de koffieboom bemint
een lossen, niet al te vochtigen bodem.
In het derde jaar vertoonen zich de eerste vruchten, en
een jaar later heeft men reeds een goeden oogst. De stekjes
zijn rechtstammige boomen geworden, met slappe, neder-
hangende takken, welke laatsten bezet zijn met gladde,
immergroene bladeren. Eigenlijk bloeit de koffieboom aan-
houdend, want pas is op de eene plaats vrucht gezet, of
op een ander plekje komen weer nieuwe bloemen te voor-
schijn : maar de volle bloeitijd valt omstreeks het eind van
September. De bloemen bevinden zich in de oksels der
bladeren opeengehoopt: zij zyn sneeuwwit en gelijken wel
eenigszins op onze jasmijnen.
In dien tijd leveren de koffietuinen een heerlijk gezicht
op: het is alsof het tusschen de frisch groene bladeren
gesneeuwd heeft, terwijl daarboven uit de dadaps hun krui-
nen , met roode bloesems afgezet, verheffeu. De koffie-
bloem heeft maar een korten duur: na twee dagen is de
vrucht gevormd. Deze heeft, om rijp te worden, een half
jaar noodig.
De volwassen vruchten hebben, wat betreft de kleur, veel
overeenkomst met kersen, maar de middellijn is nagenoeg
de helft korter; ook hangen ze niet gelijk deze aan een
langen steel en is haar gedaante een weinig langwerpig.
Binnen een flauwzoet omhulsel bevinden zich nu twee zaden,
groenachtig wit van kleur, met de platte zijden tegen elk-
ander , doch elk omgeven door een dun, taai, perkament-
achtig huidje.
Nu worden de vruchten geplukt, alweder een arbeid die
veel handen bezig houdt. De ingezamelde beziën worden
uitgespreid op platen van rijswerk gevlochten, om in de zon
te drogen, maar bij regen of sterken dauw moeten ze onder
dak gebracht worden, dewijl anders de boonen zwart en
voor den handel ongeschikt worden. Is het weder gunstig
gebleven, dan is na vijf of zes weken het drogen afgeloo-
pen: de vruchten worden nu gestampt in houten vijzels om