Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
tweede plaats behoort ontegenzeggelijk aan de koffie, het
voornaamste handelsartikel.
Ongebrande koffieboonen kent gü zeker wel. Nu, in
dien toestand worden jaarlijks millioenen ponden aangevoerd,
in openbare veiling gebracht, en vervolgens van Amsterdam
of Rotterdam, ook wel van Schiedam of Dordrecht, in alle
richtingen heinde en ver verzonden. Die boonen, — op
het eerste gezicht zou men ze halve boonen noemen, maar
dat zou toch mis wezen, — zijn de zaden van een fraaien,
vrij lagen boom , welks hoogte de 5 meters maar weinig te
boven gaat.
Ofschoon de Java-koffie niet de beste is die in onze
bezittingen wordt geteeld, is toch op genoemd eiland de
cultuur het belangrijkst, omdat zij zich over bijna geheel
Java heeft uitgebreid. Zelden kan men er lang achtereen
reizen, zonder op nieuw koffietuinen aan te treffen, die
zich vaak verscheidene palen ver uitstrekken.
Laat ons eerst eens zien hoe zulk een tuin wordt aangelegd.
Om eeu stuk boschgrond voor de koffieteelt geschikt te
maken, moeten de boomen natuurlijk eerst worden uitge-
roeid en weggevoerd: doch, dewijl de koffieboom wel een
flinke warmte noodig heeft, maar toch ook schaduw behoeft,
laat men niet zelden de zwaarste stammen staan om het
jeug-dige gewas te beschutten. De koffie, op die wijze ver-
kregen, wordt bosch-koffie genoemd. Meer gebruikelijk is
het, de oude boomen geheel te verwijderen: ook is het
noodig den grond goed om te werken en van alle wortels
te zuiveren. Is dat gedaan dan plant de Javaan de stekjes,
die verkregen zijn van vroeger uitgezaaide of van afgevallen
boonen, op regelmatige afstanden van 8 tot 12 voet. En
om te zorgen, dat het jeugdig gewas later geen lommer zal
ontberen, worden er te gelijk andere boomen tusschen
geplant, meestal dadaps, die vee] spoediger volwassen zyn
dan de koffieboom, en alsdan ongeveer tweemaal de hoogte
bereiken van deze.
Hel zwaarste werk, het uitroeien van boomen, het zuive-
ren van den grond en het planten, is voorbij: doch daarmee
is bij lange na nog niet alles gezegd. Voortdurend moet
de Javaan wieden, alsmede de boomen zelve zuiver houden