Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
tikel van beteekenis. In Europa dient zij vooral tot hei
maken van zeep en pomade.
Zou er wel ééa boom op aarde zijn, die van zoo veel-
zijdig nut is? En verdient daarom de klapperboom niet
den naam, dien wij hem in ons opschrift gegeven hebben?
Nog van een anderen boom', dien wij in het woud niet
gevonden hebben, moeten wij met een enkel woord spreken,
van den djati-boom namelijk. Hij groeit wel in het wild,
maar dan verdringt hij alle andere gewassen in zijn nabij-
heid, zoodat hij meester blijft van het terrein en alzoo
alleenstaande boomgroepen vormt. Daarenboven wordt hij in
groote menigte langs openbare wegen en in geregelde aan-
plantingen aangetroffen.
De djati-boom is geen vruchtboom: hij wordt gekweekt
om ziju hout, dat hard en glanzig is, en zoowel als tim-
merhout als tot brandstof wordt gebezigd. Sommige stammen
zijn zoo hoog en zwaar, dat m.en er balken van meer dan
zestig voet lengte van verkrijgt. Vooral voor scheepsbouw is
het hout uitmuntend. Aan de inlanders worden door het gou-
vernement bosschen aangewezen, waarifl zij klein hout mogen
kappen voor huiselyk gebruik of tot het vervaardigen en
herstellen hunner karren. De wielen der buffelkarren (pe-
dati's) zijn gewoonlijk slechts eenigszins afgeronde schijven
van een djatiboom. Zeer veel hout wordt ook tot houtskool
gemaakt, die op Java, inzonderheid in de suikerfabrieken,
de algemeene brandstof is.
Deze boom is een gedeelte van het jaar zonder bladeren,
zoodat hij te midden van den bestendigen zomer het beeld
van den winter vertoont.
22. DE KOFFIETEELT.
Hebben wij onder de voortbrengselen van onze Oost den
voorrang moeten toekennen aan de rijst, omdat deze het
hoofdbestanddeel is van de volksvoeding in Indië, — de