Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
hij daaruit te voorsehijn treedt, maar nog gesloten is, kan
hij worden afgesneden, en dan vloeit er uit den stengel
een sap, aaguweer geheeten, dat versch een aangenamen
maar bedwelmenden drank vormt, of waaruit een scherpe
azijn wordt bereid.
De top draagt een soort van kool, die gegeten wordt;
dat kan alleen geschieden als de boom geveld moet worden,
want hij sterft na het afsnijden van dat gedeelte.
De bast van den boom, grauw van buiten, roodbruin
van binnen, en van boven tot onder geheel geribd, wordt
gebezigd om er touw mede in te wrijven, ten einde het
beter tegen water bestand te maken.
Het hout van den stam is los, en zelfs als brandhout
weinig waard: de wortels worden soms door de inlanders
als geneesmiddel gebruikt.
Het belangrijkst zijn de vruchten. De groene bolster
heeft aan de binnenz^de donkere, vezelachtige draden, die
gebruikt worden tot het vlechten van touw, matten en
vloerkleeden. Ook maakt men er het vuurtouw (tali-api)
van, dat menigvuldig bij Europeanen en aanzienlijke inlan-
ders wordt gebezigd om er sigaren mede aan te steken.
Een der jongste bedienden is belast met de zorg, het steeds
in gereedheid te houden, hetgeen een vrij gemakkelijk
baantje is, want het vuurtouw vonkt voort als een lont
tot het einde toe. Ook wordt een stuk van den gansehen
bast met vezels en al zoo gesneden, dat het een kwast of
boender vormt. De houtige bast wordt op vele Indische
eilanden glad gemaakt en tot verschillend vaatwerk gevormd.
Als de vrucht ongeveer half rijp is, bevat zij een lekker,
frisch en verkoelend vocht, dat veel gebruikt wordt. Is zij
volwassen, dan heeft zich aan de binnenzijde, ter dikte van
omstreeks drie dnim, de witte pit gevormd, die eetbaar is,
en geraspt in allerlei gebak en andere spyzen wordt genut-
tigd. Door uitpersing verkrijgt men een soort van melk
die niet te versmaden is. Wanneer dat vocht gekookt en
afgeschuimd is, dan heeft men de bekende klapper-olie, die
de Javaan als zijn boter beschouwt en waarmede zijn meeste
spijzen worden toebereid. Diezelfde olie wordt algemeen
voor de verlichting gebruikt, en vormt alzoo een handelsar-