Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
bewoners, stappen wij van dit onderwerp af. Schoon is de
natuur in haar ongevormden staat, maar schooner nog zal
de aanblik zijn, wanneer de mensch meer en meer haar
schatten zich toeeigent, en de wildernis zal hebben doen
verkeeren in een bron van welvaart.
21. EEN WELDOENER DER JAVANEN.
Toen wij een kijkje genomen hebben in het uitgestrekte
bosch, misten wij daar den boom, die veelvuldig bij de
woningen der inlanders wordt aangetroffen. Wij bedoelen
den kokospalm of klapperboom, die in onderscheiden soorten
op bijna alle eilanden van den Indisehen Archipel voorkomt.
Wij behoeven dus niet lang te zoeken om kennis met hem
te maken
De gewone klapperboom tiert het weligst aan de stranden,
maar ook in de binnenlanden wil hij goed wassen: het best
op lage en vochtige gronden. Hooger op heeft hij langen
tijd noodig eer hij vruchten draagt, hetgeen in gewone
omstandigheden vijf a zeven jaren duurt.
De kokosnoten kent gij vermoedelijk wel: stelt u nu
voor, dat er een dertigtal van die groote dingen, die, zoo
zij ryp zijn en wanneer zij nog in het groene omhulsel
zitten, den omvang van een manshoofd hebben, aan een
slanken boom groeien, die somtijds een hoogte van meer
dan 70 voet bereikt, — dan krijgt ge er nog al eerbied
voor, niet waar? Aan de kruin ziet gij geen takken, maar
groote samengestelde bladeren; de bladsteel is een lange,
houtige schacht, waaraan gelijkstandig de drie voet lange,
smalle blaadjes zitten. De klapperboomen worden geplant in
de nabijheid der woningen, in boomgaarden: in het wild
komen zij niet voor. Het gansche jaar treft men er vruch-
ten aan.
Het is haast onmogelijk te zeggen, op hoevelerlei wijzen
de Javanen uit den kokospalm nut trekken: wij zullen ons
daarom maar tot het voornaamste bepalen.
De bloesem zit in een hulsel, een soort van zak: wanneer