Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
't Is zeer stil in het boseh. Zoolang de zon hoog aan
den hemel staat, doet geen enkel geluid de aanwezigheid
van levende wezens bespeuren: alleen het geklater van vele
beekjes doet zich in de verte hooren. Doch straks neigt de zon
ter kimmen, dadelijk daarop zal het geheel duister zijn. Dan
vangt het geheimzinnig concert der woestijnbewoners aan.
Om met de grootste dieren van den Indischen Archipel
kennis te maken, biedt het bosch slechts zelden gelegenheid
aan; deze toch hebben ruimte noodig om zich te bewegen,
en zooals reeds gezegd is, wordt die hier niet gevonden.
Daarentegen ontbreekt het niet aan apen, die in de hooge
toppen der boomen elkander met hun vroolijke kluchten en
zonderlinge capriolen vermaken. Het meest treffen wij een
kleine grijze soort van meerkatten aan, die bij gansche
troepen tusschen de stammen der boomen met luchtwortels
haar gymnastische oefeningen houden, maar zich niet ver
van de zeekust verw^deren, daar het strand haar meest
geliefdkoosd voedsel, weekdieren en krabben oplevert. De
luidruchtigste muzikanten zijn de gibbons, die, met hun
lange armen zwaaiende, den omtrek van hun alles behalve
aangenaam geschreeuw doen weergalmen. Verder merken
wij nog de spookdieren op, een soort van halfapen, die
des nachts op de insectenjacht gaan, doch zeer traag zijn
in hun bewegingen. De inlanders koesteren voor dit dier
een bijgeloovige vrees, die zij echter wel mogen laten varen,
want het spookdier is geheel onschadelijk, hoewel zijn naam
wel eenigszins met zijn uiterlijk in overeenstemming is.
Als de toenemende duisternis ons niet belette, de overige gas-
ten in de toppen der boomen te onderscheiden, zouden wij nog
een groot aantal eekhorens ontdekken, iets grooter dan de
ons bekende soort, maar niet minder vlug en levendig. Nu
en dan suizen ons ook troepen vledermuizen voorbij, waarvan
de Oost-Indische eilanden verscheidene soorten rijk zijn.
De merkwaardigste onder die allen is de kalong of vliegende
hond: zijn vleugels hebben, uitgespreid zijnde, een breedte
van wel vijf voet, en hij is zeer gevreesd, wegens de ver-
woestingen, die de talrijke troepen dezer dieren des nachts
in de tuinen aanrichten. Over dag zou men hen voor een
soort van boomvruchten aanzien, want dan hangen zij ge-
h. c. van dek heijde, Kijkjes in de Oost. 6