Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Ik zal wel niet veel woorden hehoeven ie gebruiken^ om de
uügme "oan dit werkje te •oerdedigeu. H Is mijns inziens drin-
gend noodig, dat het opkomend geslacht zich meer dan iot
heden geschiedde, met Neerlandsch-Indië bezig honde. Een
leeshoek, dat in losse trekken iets mededeelt aangaande die
belangrijke gewesten^ dat een blik doet slaan in hmi geschie-
denis, het land beschouwt gelijk het zich aan het oog des
reizigers vertoont ^ het volk gadeslaat in zijn dagelijksch bedrijf,
in zijn levenswijze en gewoonten, dal voorts de aandacht vestigt
op de betrekking waarin Indië staat iot Nederland, eenige
begrippen mededeelt aangaande de wijze waarop het wordt
bestuurd^ — ziilk em boekje heeft, dunkt mij, wel eenig recht
van bestaan.
Gemakkelijk evenwel was de taak niet, toaarmee ik mij
belastte toen ik tot de samenstelling van dit werkje besloot, en
het spreekt wel van zelf, dat ik veel van heigeen ik hier aan-
bied van anderen heb moeten leenen. De eenige verdienste
waarop ik aanspraak heb, — zoo er al, wat ik geheel in het
midden laat, eenige verdienste in steekt! — is, dat ik ijverig
heb gezocht, en het gevondene in voor de school bruikbaren
vorm heb trachten over ie gieten. Mocht ik mij hier of daar
hebben vergist, dan doe ik een nederig beroep op het welwillend
oordeel der kritiek. Van alle aanmerkingen, die mij, hetzij
'per brief, hetzij door middel van dagbladen of tijdschriften
zullen geicorden, hoop ik, wanneer de gelegenheid zulks toelaat,