Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
Eeeds de toegang tot het woud is uiterst moeielijk. De
reiziger heeft de laatste dorpen, verscholen onder geboomte en
omgeven door uitgestrekte ryst- of maïsvelden , achter zich ge-
laten. Hij is de bebouwde streken voorbij, en voor zich ziet hij
nu een uitgestrekt terrein, bedekt met hard gras, ter hoogte
van bijna vier voet, van een doodsche, dofwitte kleur.
Alang-alang heet dit gewas, en het kost een zware inspanning,
de vlakte die het bedekt, door te trekken; gezwegen nog
van het gevaar dat er aan verbonden is, omdat juist hier
zich vaak tijgers verschuilen, die vreeselijke bewoners van
Java's en Sumatra's wildernissen. Verderop, terwijl de
bodem rijst, wordt het niet beter, want nu komt men aan
een dichte massa riet, hoofdzakelijk hamhoes. Dit gewas
groeit in stoelen , gevormd door stengels van wel 15 meters,
die recht opschieten en in bevallige pluimen eindigen. De
stekelachtige bamboe-doeri, die ook wel om tuinen wordt
geplant en dan een ondoordringbare schutting vormt,
moet in nattigheid ver onderdoen voor het gewone bam-
boesriet, hetwelk over gansch Oostelijk Azië is verspreid,
en tot verschillende doeleinden wordt gebezigd. Gespleten
en platgeperst, vormt het de grondstof waarvan de inlanders
de wanden hunner woningen vervaardigen; een bamboes-
stengel dient hun tot mast voor hun lichte vaartuigen , een
kleinere wordt gebezigd als steel aan hun lans, terwijl
onderscheiden voorwerpen van dagelijksch gebruik van bam-
boes zijn gemaakt. Wanneer bet aan de buitenzijde wordt
gebrand , is het zoo hard , dat het in oude tijden , vóór het
ijzer daar gebruikt werd, dit metaal in veel opzichten verving.
Nadat hij zich met het kapmes een weg heeft gebaand
door het bamboes heen, komt de reiziger aan den zoom van
het eigenlijke woud, dr.t meestal tegen de helling van een
berg opklimt, en eerst daar eindigt, waar de spits boven
het groen uitsteekt. Met bewondering glijdt ons oog omhoog
langs de slanke gestalten der palmen, ware boschreuzen,
wier schubachtige stam niet is vertakt, maar onmiddellijk
de bladeren draagt. Die bladeren zijn zeer groot: zij gelijken
in gedaante op reusachtige vederen of op waaiers: de jongste
vormen boven een soort van kool, die gegeten kan worden.
De palmen bereiken niet zelden eene hoogte van 25 meters;