Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
avond wordt er een vuur aangestoken, om door den rook
de zwermen muskieten te verdrijven, die er gestadig op
uit zijn om het mensehen en dieren zoo lastig mogelijk te
maken. Men voedert de buffels niet op stal: overdag, inden
tijd dat zij niet behoeven te werken, stuurt n'cn ze onder
opzicht van een jongen in de gemeenschappelijke weide,
die dikwijls niets anders is dan een stuk onbebouwden
grond , of wel in de sawa's, waar de paddi pas is afgesne-
den, en waar zij zich dan aan de stengels te goed doen.
Een paar biiifels is meestal het voornaamste deel van de
bezitting eens Javaans, en het verlies van een dezer dieren
is voor hem een groote ramp. Ook is hij zeer aan
hen gehecht: hij beschouwt ze als het ware als een deel
van zijn gezin, en het zal niet licht bij hem opkomen, zijn
karbauen te mishandelen.
20. EEN INDISCH WOUD.
Daar, waar bij toenemende bevolking de bodem meer en
meer in bebouwing wordt gebracht, opdat een schat van
boom- en veldvruchten de belooning zij voor den vlijtige,
daar verdwijnen natuurlijk van lieverlede de bosschen. Van-
daar dat men ze op Java lang zoo menigvuldig niet aautreft
als op Sumatra en Borneo.
Grootsch en indrukwekkend is de aanblik van zoo'n woud.
Geen menschenhand heeft zich nog uitgestrekt, om den
verbazenden plantengroei te regelen; zelden dringt een reizi-
ger of natuuronderzoeker daarin door, en dan nog bepaalt
hij zijn tochten tot de buitenste gedeelten, omdat het door-
dringen in die dichte massa's van gewassen met de grootste
moeielijkheden vergezeld gaat. Nergens vindt men paden,
of het moest zijn dat kort geleden een groep zware dieren ,
zoonis op Sumatra olifanten, op Java neushoorndieren, bij
het zoeken naar een nieuwe drinkplaats zich met geweld
een nauwen doortocht had gebaand, hetgeen niet dikwyls
het geval is, aangezien deze viervoetige bewoners der wil-
dernis zich liefst daar ophouden, waar zij zich met meer