Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
Des avonds draagt ieder hetgeen hij of zij dien dag heeft
ingezameld, naar huis. Bij elke hut staat eeu groote
bak, waarin de oogst wordt nedergelegd. Alle dagen wordt
door de vrouwen zooveel gestampt als men voor gebruik
noodig heeft, en alleen dan, als er wat geld noodig is om
de landrente — een soort van belasting waarover wij later
zullen spreken — te betalen, of om het een of ander te
koopen, ontbolstert men wat meer, om het naar de markt
te brengen. Dat stampen geschiedt in een uitgehold blok,
door middel van een dikken stok.
Eer wij van den rijstbouw afstappen , moeten wij nog met
een enkel woord spreken over den metgezel van den Javaan
bij zijn veldwerk, den buffel of karbau, ook wel „wateros"
genoemd. Hij is iets grooter dan ons rund, gewoonlijk
donker leikleurig, somtijds licht vleeschkleurig, zelden wit.
De haren zijn zoo dun, dat hij bijna kaal is. Een touw
wordt door de neusgaten gestoken en aan de hoornen vast-
gemaakt : daaraan wordt een tweede gebonden, dat als teugel
dient. Gewoonlijk is de karbau zoo tam, dat een kind hem
drüven kan: zonderling is het, dat hij het gezicht van een
Europeaan niet goed schijnt te kunnen verdragen: hij wordt
dan boos en begint door de neusgaten te blazen. Hij is
sterk, maar kan den arbeid niet lang achtereen volhouden:
voor den ploeg of pedati (buffelkar) loopt hij met langzamen
tred. Zijn naam wateros heeft hij daaraan te danken, dat
hij zich gaarne in poelen , vijvers of moerassen rondwentelt
of zich zoo diep daarin verbergt, dat alleen zijn neus en
oogen zichtbaar zijn. Als de inboorlingen met een lading
koopwaren in hun pedati's op reis zijn, houden zij des
nachts daar halt, waar de karbauen gelegenheid vinden om
zich op die wijze af te koelen: waar deze niet van nature
aanwezig is, heeft men niet zelden een kunstmatigen vijver
aangelegd.
Bij de woning van den inlandschen landbouwer vindt
men een buffelstal, (buffelkraal, gedogan) waar de dieren
des nachts en op het heetst van den dag worden opgesloten,
't Is slechts een vierkante ruimte, door stevige boomtakken
afgeschut, en de vloer is bedekt met een slijklaag van eenige voe-
ten hoogte, waarin de buffels zich wentelen kunnen. Tegen den