Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
dingen te maken in de dijkjes, en nu geschiedt de inzameling
algemeen op de wijze die wij thans aanschouwen.
De lange stengels, die op het veld zijn overgebleven,
worden somtijds verbrand, maar meestal ondergespit of
geploegd. Andere bemesting wordt onnoodig geoordeeld,
dewijl met het nederstroomende water zooveel verrotte plan-
tenstoffen naar beneden vloeien, dat de bodem zijn groei-
kracht behoudt; daarenboven wordt door den rijstbouw de
grond niet spoedig uitgeput.
Is nu gelijk op de berghellingen , steeds veel water aan-
wezig, dan kan na den oogst terstond op nieuw gezaaid
worden. Winterkoude toch kent men daar niet, 't is altijd
nagenoeg even warm, en de eenige wisseling van jaargetijden
is de overgang van regen tot droog weer, en omgekeerd.
Maar meestal heeft men slechts één oogst per jaar.
Ook in droge, boschachtige streken wordt rijst geteeld,
maar deze geeft dan veel geringer beschot cn is ook niet
zoo goed. De boomen worden dan zoowat uitgeroeid of bij
den grond afgekapt, en men steekt met een stok gaatjes,
waarin eenige korrels worden gelegd. Zulk een rijstveld
heet een gaga, of, wanneer er wat meer zorg aan is besteed,
een iegal.
De rijstvelden zijn veelal geen bijzonder eigendom, maar
het gemeenschappelijk bezit van de gansche bevolking van
een desm of dorp. Ieder jaar worden door het dessahoofd
de gronden onder de ingezetenen verdeeld, en ieder houdt
zich dan bezig met het stuk dat hem is toegewezen. In
vele residentiën evenwel bestaat particuliere grondeigendom,
even als bij ons.
Veel gereedschap hebben de Javanen voor hun rijstbouw
niet noodig. Hun spaden verschillen niet veel van de onze,
hun ploegen zyn vrij lomp, en bestaan slechts uit een brok
hout met eeu puntig stuk ijzer er aan. Zij worden door
een of twee buffels door den drassigen akker getrokken. De
grond wordt gelijk gemaakt met een soort van egge, slechts
van één ry houten tanden voorzien.
Laat ons nu eens zien wat er verder gebeurt met de paddi
(rijst in den halm) nadat zij is afgesneden en in bosjes
gebonden.