Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
een luie bui heeft: dan gaat hij 's morgens niet naar de fa-
briek , doch als de opzichter zijn afwezigheid bemerkt en
iemand zendt om hem te halen, komt hij trouw mee.
De werktijd duurt gewoonlijk van 's morgens zes tot elf
uur, en 's namiddags van half een tot half vijf.
De gelijknamige residentie, waarvan Soerabaja de hoofd-
stad is, biedt, vooral in het zuidelijk deel, waar de grond
bergachtig is en door vele rivieren wordt besproeid, vrucht-
baar bouwland aan, waarvan op uitnemende wijze partij
wordt getrokken.
Daar het ons nu in de stad heel goed bevalt, en wij er
wel eenige dagen willen vertoeven , zoo zullen wij voorloopig
hier ons hoofdkwartier vestigen, om nu en dan kleine uit-
stapjes naar buiten te doen. Wij zullen dan gelegenheid
hebben om op ons gemak kennis te maken met den land-
bouw op Java: 't wordt toch tijd dat wij te weten komen,
wat er zoo al wordt geteeld, en hoe dat in zijn werk gaat.
Dewijl, gelijk wij reeds hebben gezegd, de rijst het voor-
naamste voedsel van de Javanen, en ook een handelsartikel
van belang is, willen wij ons daar het eerst mede bezig-
houden.
19. DE RIJSTCULTUUR.
We zijn alweer vroeg in de kousen. Pas is de zon op,
en wg stappen welgemoed voort. Op die manier kunnen
wij een flink eind wandelen, eer het zoo warm wordt dat
de tocht te vermoeiend zou zijn.
We gaan het Zuiden in. Onze weg voert ons langs lie-
felijke landhuizen, door Europeanen of rijke Chineezen
bewoond , afgewisseld door groepen vruchtboomen , waaronder
de hutten der Javanen zich byna aan onzen blik onttrekken.
Na een uur gewandeld te hebben, gaan wij voor een dier
huisjes, onder de schaduw van een tamarindeboom, wat
uitrusten: de vriendelijke bewoner komt buiten en biedt
ons vruchten aan, die wij met smaak nuttigen.
Weldra komen wij aan een vlakte, in veldjes afgedeeld.