Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
riviermond op behoorlijke diepte te houden. De stad is
door vestingwerken omgeven, en de huizen zijn vrij dicht
ineengebouwd, zoodat men zich hier bijna in een Europeesche
stad verplaatst meent. Die indruk wordt nog versterkt,
door het groot getal fabrieken en werkplaatsen voor de Marine,
die men hier aantreft. Voorts is haar ligging zeer gezond,
waarom Ncderlandsche ambtenaren er gaarne wonen.
Gelijk overal, zoo zijn ook hier de woningen der Javanen
hoogst eenvoudig ingericht. Grootendeels bestaan zij uit
bamboeslatten, terwijl het dak bedekt is met atap, de bla-
deren van een soort van palmboom. Bij het doorwandelen
der stad trekt de schouwburg onze aandacht: ook de markt,
die uit drie naast elkander loopende gangen bestaat, en
overdekt is met een dak, door bpmboespalen ondersteund.
De gansche ruimte wordt ingenomen door kramen, waarin
de meest mogelijke verscheidenheid van koopwaren ligt uit-
gestald. Het meest trekken de verschillende boomvruchten
onze aandacht: zij behooren tot soorten, die in Europa
geheel onbekend zijn. Wil ik er u eenige van noemen?
Vooreerst hebben wij de Manggistan, de parel der Indische
vruchten: binnen een bruin taai omhulsel zit een wit,
sappig vruchtvleesch, van een paar centimeters doorsnede.
Dan de Mangga, waarvan het binnenste geel en zeer week
is. Veel grooter is de Broodvrucht. Zij bereikt den omvang
eener meloen, wordt geplukt vóór zij geheel rijp is, en dan,
in schijven gesneden, gestoofd gegeten. De Doerian wordt
door de inlanders op hoogen prijs gesteld: hij is kogelvormig,
zoo groot als een kokosnoot; ieder der vijf kluisjes waarin
de vrucht verdeeld is bevat twee of drie zaden, elk zoo
groot als een kastanje. Niet deze zaden zelve, maar het
zachte, roomkleurige vleesch dat ze omgeeft en den vorm
heeft van een ei, maken het door de liefhebbers meest
geachte deel der vrucht uit. Er behoort eenige moed toe,
om aan zoo'n doerian te beginnen, want hij bezit een gansch
niet aangenamen, sterken knoflookgeur; maar zij , die den
afkeer daardoor verwekt te boven zijn, verkiezen veelal
deze vrucht boven alle andere.
Bij het verlaten van de markt komen wij voor den winkel
van een vogelkoopman: de prachtigste vogels, van Celébre