Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
daardoor, dat de wolken niet hooger stijgen: tegen de
wanden der bergen ontlasten zij haar watermassa's, die in
den berg zulke diepe insnijdingen maken. Bij een aantal
bergen op Java kan men dit waarnemen: niet bij dezen,
omdat hij slechts 6900 voet hoog is.
Nu gaat de tocht verder in oostelijke richting; wij blijven
tamelijk ver van de kust verwijderd, dewijl de zee in de
nabijheid van het land zeer ondiep is. Maar weldra naderen
wij meer de kust: wij bevinden ons aan den ingang van de
straat van Madoera. Die binnengevaren zijnde, zijn wij het
einde van den tocht zeer nabij. Even vóór wij de reede
van Soerabaja bereikt hebben, zien wij Grissee (Gresik)
liggen: vroeger een plaats van aanbelang, heeft het later
veel van zijn belangrijkheid verloren, en bestaat hoofdzakelijk
door de visscherij. In de geschiedenis is Grissee bekend,
omdat aldaar een begin gemaakt is met de bekeering tot het
Mohammedaansch geloof en tegelijk met de onderwerping van de
bevolking van het oostelijk deel des eilands. Dat gansche gedeelte
van Java vormde toen een machtig Hindoe-rijk, Madjapahit
geheeten: het bezweek voor de aanvallen der Maleische en
Arabische veroveraars, en zijn laatste verdedigers namen de
wijk naar het naburig eiland Bali.
De reede van Soerabaja wordt druk bezocht, drukker
dan eenige andere zeeplaats van Java. Dat komt, omdat
de schepen daar ten allen tijde een veilige ankerplaats
hebben, waar zij door het eiland Madoera beschut liggen voor
alle winden. De straat, die genoemd eiland van Soera-
baja scheidt, is niet meer dan vier mijlen breed: aan het
strand staande, kan men het duidelijk zien liggen, en in
een uur kan men het met een roeiboot bereiken. In die
straat loopen eenige rivieren uit, die daar steeds een massa
slib doen bezinken: men kan dus verwachten dat na verloop
van tijd Madoera met Java zal vereenigd worden.
Soerabaja, de tweede stad van Java, ligt aan de beide
oevers van de Kalimaas, een zijtak van de rivier van Kediri. Op
eenigen afstand van de kust zijn die oevers door een fraaie
ophaalbrug vereenigd. Evenals te Batavia en te Samarang
zijn er steenen kaden aangelegd, en wordt er veel moeite
gedaan om het buitenslib te keeren en alzoo den