Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
hezillingen gewijd heb, eene groote ■ooidoening en opicekking
te zien, hoe veel degelijke kennis van Insulinde thans onder
den Nederlandschen onderwijzersstand wordt aangetroffen, en
hoe los en bevallig en onderhoudend de vorm is, waarin de
schrijvers voor onze scholen de rijke stof weten te bewerken,
die deze onafzienbare eilandenwereld hun biedt. Kleine mis- ■
stellingen zullen ook in dit werkje hier en daar zijn overge- ■
bleven; maar dat het over het algemeen een even waar als i
levendig tafereel van onze Oost met hare bevolking en geschie- ■
denis te aanschouwen geeft, zal, vertrouw ik, ieder bevoegd'',
en billijk beoordeelaar met mij erkennen.
Leiden, 31 Aug. 1875. P. J, Veth.