Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
er niet langer te vertoeven, maar met den volgenden trein
naar Samarang terug te keeren, om van daar onze reia
langs de Noordkust van Java voort te zetten.
18. SOERABAJA,
Op de gewone wijze, dat is met de laadprauw, verlaten
wij Samarang, en komen aan boord van de stoomboot, die
op de reede ligt. Wij treffen bet ditmaal niet al te best,
want het is een oud, slecht ingericht vaartuig, met bedompte
kajuiten en vrij morsige kooien: toevallig ook is het getal
passagiers vrij groot, zoodat een bonte menigte zich op het
dek bevindt. Naast een troep Javanen ontwaren wij eenige
Chineesche handelaars, en terwijl hier een paar dozijn Ne-
derlandsche soldaten een liedje zingen, laten een paar Ara-
bische priesters zich door het gewoel niet storen, maar prevelen
even rustig hun morgengebed als bevonden zij zich thuis.
Niettemin, wy schikken ons in de omstandigheden, te
meer, omdat de reis niet heel lang duurt — hoogstens,
want de boot vaart niet schielijk, twee dagen. De afstand
tusschen Samarang en Soerabaja is nog iets korter dan die
tusschen eerstgenoemde stad en Batavia. Wij varen tusschen
een menigte visschersschuiten door, die aan dit gedeelte der
Java-zee levendigheid bijzetten. De meeste kleinere plaatsen
aan de kust tusschen Samarang en Soerabaja bestaan groo-
tendeels van de vischvangst. Zelfs des nachts wordt deze
uitgeoefend: dan hebben de inlanders brandende bamboes-
fakkels aan boord, en de visschen, die op het lichtschynsel
afkomen en de vaartuigen volgen, worden plotseling door
netten omsingeld.
Aanvankelijk richten w\j den koers naar het Noorden,
totdat wij de Noordpunt vau de residentie Djapara zijn om-
gevaren. Een trotsche vulkaan verheft zich daar: duidelyk
zien wij de diepe kloven, waarmede zyn oppervlakte is
doorgroefd. De kapitein verhaalt ons dat op hoogere bergen
die kloven slechts voortloopen tot eene hoogte van omstreeks
tienduizend voet: de top is dan vlak. Dit verschijnsel ontstaat