Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
bij zich , die het zonnescherm (pajong) draagt: en dit voor-
werp dient niet alleen om schaduw te verleenen, maar ook
om den rang des bezitters aan te duiden, dewijl de kleur
en de stof er van voor elke klasse van hoofden is vast-
gesteld. Nog zien wij een aardigen snuiter van een jongen,
netjes gekleed met een blauw lluweelen buis, witten panta-
lon en kostbaren sarong, op zijn knieën naar den keizer
kruipen, en, na het maken van een diepe buiging, een
geopende gouden doos aanbieden.
Wat is er in die doos ?
Zij is in vijf afdeelingen verdeeld en bevat fijn gesneden
tabak, kalk, sirie, pinang en gambier. Sirie is het sterk
prikkelend blad van de betel-peperplant: pinang is een noot,
de vrucht van den arecapalm , omstreeks zoo groot als een
muscaatnoot, maar harder dan deze : zooals wij hem in de
doos zien is hij aan kleine stukjes gesneden, hetgeen ge-
schiedde toen hij pas geplukt en dus nog week was. De
gambier-koekjes, ongeveer 4 c.M. in het vierkant en iets
meer dan 1 c.M. dik , zijn gemaakt van het taaie sap dat
gekookt is uit de struiken en bladeren van een heestergewas
dat ook op Sumatra , maar voornamelijk op Bintang en an-
dere kleinere eilanden wordt geteeld.
En wat doet men met die vreemde rommelzoo ?
Let maar eens op: de keizer neemt een stukje noot,
legt er een weinig kalk op, ter grootte van een erwt, dan
een gambier-koekje, rolt dat alles in een sirie-blad en steekt
het tusschen de lippen. Vervolgens neemt hij nog een
pruimpje tabak als toevoegsel. Hij kauwt er eenige oogen-
blikken op, en nu zien wij, dat hem door een oude vrouw
een spuwbakje wordt toegereikt, waarin hij zijn speeksel, dat
nu door dit kauwen roodachtig ziet, neerwerpt.
Dat is nu het zoogenaamde betelkauwen, dat overal in
Indië, bij alle standen, en bij vrouwen evengoed als bij
mannen , in gebruik is. Als de eene inboorling den andere
bezoekt, is het eerste, wat hem wordt aangeboden, de sirie-
doos. Door dat betelkauwen worden de tanden zwart, en
als ik er nu nog bij vertel, dat bij de meisjes de tanden
gewoonlijk worden afgevijld , omdat de Javanen een afkeer
hebben van groote witte tanden, die zij als een kenmerk