Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
Ouze gastheer verhaalt ons dat wij , na den kraton van
Djokjo gezien te hebben, aan dien van Soerakarta weinig
nieuws meer zullen opmerken, daar hij, wat de inrichting
aangaat, in zeer veel opzichten met den eerste overeenkomt;
maar dat wij het thans bijzonder goed treffen, aangezien de
keizer morgen een groot feest geeft, en wij dan, onder
geleide van onzen vriend, van de plechtigheid getuigen
kunnen zijn.
Inderdaad, reeds vroeg in den volgenden ochtend zijn
alle wegen die naar de hoofdstad voeren, bedekt met rijtui-
gen , paarden en voetgangers. Het zijn de inlandsche hoof-
den , die met hun volgelingen naar den kraton trekken, om
den Soesoehoenan hulde te bewijzen. De Europeanen komen
bijeen in de woning van den resident, waar genoemde amb-
tenaar door een bode wordt uitgenoodigd tot een bezoek in
den kraton. Een half uur later, 't is nu bijna middag,
gaat de resident aan het hoofd van alle aanwezigen er heen.
Wij volgen den stoet.
Wij stappen het groote voorplein over , waar een talrijke
menigte verzameld is. Tusschen eene dubbele rij inlandsche
soldaten door gaan wij verder, en komen aan den heuvel,
waarop de groote receptiezaal staat. De keizer komt den
resident tot beneden aan den trap te gemoet: beiden gaan
de zaal binnen en nemen plaats, terwyl al de overigen zich
scharen op de plek die voor hen is bestemd.
De keizer van Solo is een deftig heer, met een vriende-
lijk uitzicht. Zijn kleeding is half Europeesch, (militaire
pantalon en laarzen ,) half Oostersch: eeu zeer fraaie, met
schitterende kleuren prijkende sarong, een fijn wit overkleed
waarop een Ncderlandsche ridderorde is gehecht, en op het
hoofd een rolvormige muts van wit linnen, met diamanten
versierd. Ook de inlandsche grooten zijn sierlijk gekleed,
terwijl de Europeanen, gelijk altijd bij plechtige gelegenheden,
een zwarten rok dragen.
In de nabijheid des keizers zien wij eenige jonge meisjes
neergehurkt, die ieder het een of ander kenmerk van de
vorstelijke waardigheid dragen : een zwaard , een sabel, pijlen
en boog, een wit zijden, met goud omboord zonnescherm,
enz. Ieder voorname Javaan heeft gewoonlijk een bediende