Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
beeld fraai houtsnywerk , ginds beeldhouwwerk , elders weer
verguldsel aan balken en ramen. Uit een der vensters ont-
dekken wij verwaarloosde tempeltjes , waterbakken, fonteinen
en aan het westeinde een toren, die het Doolhof heet,
vanwaar men den ganschen kraton, met al zijn pleinen,
poorten, straten en boomgroepen kan overzien. De gansche
ruimte buiten het bezochte gedeelte wordt ingenomen door
huizen en huisjes , waar binnen een nijvere bevolking woont.
Allerlei handwerkeu worden er uitgeoefend, echter niet, zoo
als bij ons en in die streken welke onder Nederlandsch be-
stuur staan, zoo, dat elk werkman vrij kan beschikken over
de vruchten van zyn arbeid. De werklieden in den kraton
zijn geheel in dieust van den sultan : zij werken voor hem en
worden door hem gevoed. Ook zijn zij niet vrij in de
keuze van een beroep: de zoon oefent hetzelfde bedrijf uit
als zijn vader, en zoo gaat het van geslacht tot geslacht.
Nadat wij het waterkastcel verlaten hebben op dezelfde
wijze als wij er in zijn gekomen, gaan wij verder naar het
Zuiderplein. Dat overgegaan zijnde, opent men ons een
poort, en de kraton van Djokjo ligt achter ons.
We willen nu meteen de stad verlaten ook. We gaan
naar het station van den spoorweg, en nemen plaats tot
Soerakarta, om op de terugreis ook die stad, die wij op de
heenreis voorbij zijn gestoomd , te bezoeken.
12, VERVOLG. SOERAKARTA OF SOLO,
Op onze reis naar genoemde stad maken wij kennis met
een aldaar wonend landgenoot, die op onze vraag naar een
logement, ons mededeelt, dat Soerakarta zich eerst sedert
weinige jaren in het bezit van zulk een inrichting mag ver-
heugen : hij voegt er terstond bij, dat wij , zoo wij onzen
intrek bij hem willen nemen, hem genoegen zullen doen.
Het spreekt wel vanzelf, dat wij zijn vriendelijk aanbod
dankbaar aannemen. Dergelijke gulle gastvrijheid is in Indië
volstrekt niet vreemd : fatsoenlijke reizigers zijn overal welkom,
I en elk beijvert zich om hun alle gemakken aan te bieden,
I om hun alles te laten zien wat de beschouwing waard is.
n. c. VAN BER HEIJDE, Kijkjes in de Oost. 5