Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
We gaan weder door een poort — Mjk, daar staat die
Nederlandsehe soldaat die als klok dienst doet, — en komen
weder op een plein, dat veel kleiner is dan het eerste.
Noa; een poort door, weder een plein over, en we staan
voor den ingang van het vorstelijk verblijf. Daar zien wij
des Sultans woning, het zoogenaamde gele huis: groote
eetzalen, receptiezalen, enzoovoort. Aan de eene zijde,
verderop, zijn de verblijfplaatsen van de prinsen; aan den
andere kant, in die witte huisjes, onder welig boomgewas
verscholen, wonen de gemalinnen van den Sultan, die, even
als alle aanzienlijke Mohammedanen, er een groot aantal
vrouwen op nahoudt.
Als de wandeling u nog niet heeft vermoeid, gaan we
verder naar het zuidwestelijk deel van den kraton, om het
waterkasteel te bezichtigen, dat wel tamelijk vervallen is,
maar toch wel een bezoek verdient. We staan voor een
grooten vijver. In het midden is een eiland, door kunst
gemaakt, waarop de bouwval zich verheft. Hoe komen wij
daar nu? Er is brug noch boot, en, ofschoon de vijver
vol modder en erg begroeid is, hebben we weinig lust om
dien te doorwaden. O , asjeblieft, gaat maar onder den grond
door; aan eiken kant is een tunnel. Maar is het daarbinnen
niet schrikkelijk donker? Neen, want op eiken tunnel is
een soort van torentje gebouwd, dat aan het licht vrijen
toegang verleent. Men zal het ons gemakkelijk maken:
aan den ingang staan Javanen gereed, die ons op hun rug
langs de gladde trappen naar beneden zullen dragen. We
hopen maar dat die hoeren stevig op de beenen staan,
anders mochten wij eens een niet zeer aangename buiteling
maken, en in aanrakiug komen met de groote hagedissen,
die hier op hun gemak langs den slijkerigen bodem kruipen.
De Javanen die ons dragen geven er minder om, of zij al
met hun bloote voeten op zoo'n dier trappen, evenmin a
zij zich bekommeren om de groote vlcdermuizen, die hun
en ons om de ooren snorren.
Ha, daar zijn wij gelukkig in het kasteel, en kunnen
ons verlustigen in de aanschouwing van een aantal vervallenil
kamers, die te midden van hun treurigen staat nog sporenil
van voormaligen luister vertoonen. Hier zien wij bijvoor—|