Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
gaan, wisten we reeds, doch de meesten hebben ook het
bovenlijf naakt, en dragen geen ander kleedingstuk dan den
sarong, een lang stuk bontgekleurd doek, om het middel
vastgemaakt en alzoo eenigszins gelijkende op een vrouwenrok.
De mutsen die zij op het hoofd hebben zyn even onderscheiden
van kleur als van vorm: blikbaar wordt dit punt geheel aan
hun eigen smaak overgelaten. Hun wapens bestaan uit pieken
of geweren van een model dat minstens honderd jaar oud
is, aan sommigen waarvan niets anders ontbreekt dan het
slot. De soldaten die op dit oogenblik geen dienst doen, be-
vinden zich in hun woningen, in het zuidelijk deel des kratons:
als we daar straks komen, zullen wij nog heel andere pot-
sierlijke figuren zien: sommigen hebben niets aan dan een
broek, anderen een rok, geel, zwart of blauw, naar het
valt: de lyst der hoofddeksels wordt daar vermeerderd met
een zeker aantal steken en mutsen. De bestgewapenden
hebben een schild en een kris, een langen dolk met slang-
vormig lemmet. De kris is het geduehtste oorlogswapen der
Indische bevolking: zij is doorgaans kunstig gemaakt, en
gaat als een kostbaar erfstuk van den vader op den zoon over.
De lijfwacht des Sultans is een paar honderd man sterk.
Behalve deze staat er altijd een Europeesch soldaat op post,
iets verder in den kraton. Zijn taak is, als het uur ver-
loopen is, aan een paar groote schellen te trekken. Hy
kan derhalve beschouwd worden als een wandelende torenklok.
Onze weg voert ons nu naar een vierkanten heuvel, dien
wij langs een steenen trap van twaalf treden beklimmen.
Daar boven staan eenige gebouwen, onder anderen een
pendoppo, (afdak, aan alle zijden open en door pilaren
ondersteund,) alwaar by plechtige gelegenheden de Sultan
zich aan het volk vertoont. Aan de andere zijde dalen wij
deu heuvel af, en zien nu rechts groote stallen voor rijtuigen
en koetspaarden. De rijpaarden van den Sultan zijn weer
ergens anders gestald, en wij moeten erkennen, dat menig
machtig vorst den Sultan van Djokjo zijn dravers zou
benijden, zulke prachtige dieren zijn erbij, van het zuiverst
Arabisch ras. Ook de talrijke rijtuigen z^jn een kijkje
overwaard: niet alleen verbazen wij ons over het groot
aantal, maar ook over de wonderlijke, ouderwetsehe vormen.