Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
te zijn : vooreerst zijn ze alles behalve nieuw, en ten tweede
zal geeu menseh er mee schieten, want ze zijn vernageld.
Tegenover den ingang des kratons staat de woning van
den Resident, die bij den Sultan het Nederlandsch gouver-
nement vertegenwoordigt, en het fort Eustenburg. Dat fort,
met 500 soldaten bemand, staat daar net goed om de
bevolking van den kraton, niet minder dan vijftien duizend
personen, in bedwang te houden.
Gaan wij thans binnen. De opening in den muur, waar-
door ons toegang wordt verleend , is door een poort gesloten :
nog vier andere poorten bevinden zich aan de overige zijden
van het vierkant. Wy staan thans op een uitgestrekt plein,
dat rondom door een muur is ingesloten. In het midden
verheften zich twee prachtige Indische vijgeboomen, terwijl
langs de kanten een geheele rij van die boomen hun schaduw
werpen. Het plein is met zand bevloerd, en diende vroeger
voor het honden van tournooispelen, — spiegelgevechten
met de lans. Aan onze rechterhand zien wij in den muur
van het voorplein een poort, die toegang verleent tot de
Moskee. De metalen toren van dat bedehuis steekt hoog
boven den muur uit. De priesters hebben hun woningen
binnen den kraton.
Links van ons, in een hoek, is een hok, met palissaden
er voor. Hoor, welk een gebrul! Dat doet de bewoner
van dat hok, een fiere koningstijger, pas sinds eenige dagen
gevangen en daar opgesloten. Tot welk doel? Wil de
Sultan hem misschien als een geschenk voor de diergaarde
van Amsterdam of Rotterdam naar Nederland zenden ?
Waarschijnlijk niet: denkelijk is hij bestemd om op een
feestdag tegen een buffel te vechten, want van dat wreed-
aardig vermaak zyn de Javanen groote liefhebbers.
Wij steken nu het voorplein over, om door te dringen
tot het binnenste des kratons; wij gaan tusschen twee groote
gebouwen door, die bestemd zijn voor de vergaderingen van
den landraad. Bij een paar wachthuisjes, insgelijks aan het
eind van het voorplein, maken we kennis met de bezetting,
de iulandsche militairen, die de wacht van den Sultan
uitmaken. O, wat wonderlijke soldaten, wat zijn ze
reremdsoortig opgedirkt en gewapend! Dat ze blootsvoets