Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Toen ik, nu omstreeks een jaar geleden, een woord van
aanbeveling schreef voor het werkje „Bezoek aan 'Kederlandscli-
Indie" mn de heeren Wijma en Sander, dat reeds een tweeden
druk heeft beleefd, durfde ik niet hopen zoo spoedig weder
in de gelegenheid te zullen gesteld worden, om den lof ie
verkondigen eener tweede niet minder verdienstelijke poging om
Nederlandsch-Indië aan onze schooljeugd hekend te maken. I)e
„Kijkjes in de Oost" van den heer Van der Heijde zijn voor
wat meer gevorderde leerlingen bestemd dan het eerstgenoemde
werkje. Wat de beoordeelaar in de Economist in het „Bezoek
aan Nederlandsch Indié" miste, en wat toch de schrijvers ook
in den herdruk, om hun boekje zijn eigenlijk karakter niet te
doen verliezen, meenden te moeten terughouden, nam. „enkele
beschouwingen over cultuurstelsel, heerendiensten en inrichting
van bestuur," — juist dit wordt, gepaard met menigen dieperen
blik in de natuur en het volksleven, in de „Kijkjes in de Oost"
aangetroffen. En terwijl het boekje der heeren Wijma en
Sander zich voornamelijk tot Java bepaalt en op de Buiten-
bezittingen slechts een vluchtigm blik werpt, heeft de heer Van
der Heijde zijn werk in twee stukjes gesplitst, waarvan het
eerste aan Java, het tweede geheel aan de Buitenbezittingen
gewijd is. Bit geschrift kan dus als een tweede cursus voor
meergevorderde leerlingen beschouwd worden, en sluit zich als
zoodanig op gepaste wijze aan het andere aan.
Het is voor mij, die een groot deel van mijn leven aan de
vermeerdering en verbreiding der kennis van onze Oost-Indische