Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
hl
Langzamerhand kwamen meerdere koelies opdagen: tegen
den rotswand sloegen zij van drie matten en eenige bamboes-
stokken een tent op. Inmiddels werden verscheidene vuren
ontstoken. Van lieverlede geraakte ik nu in het bezit van
een waschkom, een lamp, borden , een theekopje enz. Waar ik
het sterkst naar verlangde, voedsel, was er nog niet. Eindelijk
kwam ook de kok: onderweg had hij reeds de spijzen bereid,
zoodat ik niet aarzelde aan den maaltyd te gaan. En toen
nu ook een Maleier aankwam met eeu matras, met katoen
gevuld, bedacht ik mij niet lang, maar sneed haar van
boven open, kroop er tot aan mijn hals toe in en sliep
lekker tot den morgen. Toen begonnen wij den terugweg,
die alles behalve prettig was, daar het hevig regende, zoodat
de rhinocerospaden in weinige uren het voorkomen kregen van
bergstroomen."
Om u een denkbeeld te geven van de rampen, die de
uitbarsting eens vulkaans soms te weeg brengt, zullen wij
met een enkel woord spreken over den Galoenggoeng.
Deze berg ligt in het Zuid-Oosten vau de Preanger-regent-
schappen; de hoogste top verheft zich ruim vijfduizend voet,
ongeveer het derde gedeelte van de hoogte van den Slamat.
Nog altijd kookt en bruist het in de diepte: het heete slijk,
dat zich in het hart des bergs bevindt, is voortdurend in
beweging, en zwaveldampen stijgen er aanhoudend omhoog.
Onder die schijnbaar rustige bergwanden werken nog immer
ontzettende natuurkrachten.
Het was de 8ste October van het jaar 1822. Geeu enkel
wolkje vertoonde zich aan den hemel; de zon, door de
Javanen het „oog van den dag" genoemd, had de middag-
hoogte bereikt Onder den invloed der hitte was alles in
het rond ingesluimerd: de dieren hadden zich te slapen ge-
legd , en ook de menschen hadden de oogen gesloten tot aan
den tijd, dat de zonnestralen, in meer schuine richting
nedervallende, den arbeid op nieuw zouden veroorloven. Een
diepe stilte bedekte het heerlijk landschap aan den voet van
den Galoenggoeng.
Een vreeselijke knal, een geluid, waarmee niets dat ooit