Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
migen vau tijd tot tijd groote verwoestingen aanrichten. Ze
werpen dan een massa asch en steenen uit of wel een kwalyk
riekende, slgkerige massa, die alles in den omtrek overdekt."
Inderdaad, daar stond hij, de reus! Zijn top reikt 3455
meters boven den zeespiegel. H\j is tamelijk ver van het
strand verwijderd, op de zuidelijke grens van de residentie
Tegal, die wij nu langs stoomen: maar het kustland is zoo
laag, dat die afstand kleiner schijnt dan hij werkelyk is.
„Kort geleden heb ik hem nog beklommen en zelfs op
zijn top een nacht doorgebracht," zei een ander passagier,
een hooggeplaatst Indisch ambtenaar; „ik ben dus vrijwel
met hem bekend."
Wij verlangden zeer iets van die reis te hooren verhalen,
en tot onze blijdschap deelden nog anderen dien wensch.
Wij plaatsten ons dus op vouwstoelen in een kring, en de
vriendelijke heer vertelde het volgende:
„Verleden jaar was ik voor zaken te Pocrbolinggo, een
kleine stad in het Noorden van de residentie Banjoemaas.
De assistent-resident van de afdeeling, waarvan genoemd
stadje de hoofdplaats is, behoort tot mijn oude kennissen,
en onder zijn geleide deed ik een aangenaam uitstapje.
Eerst reden wij te paard naar het dorp Seranjoe, waar een
prachtige waterval te zien is, en vervolgens naar het dorp
Priatin. De grond rijst hier reeds sterk, en het dorp Priatin
ligt reeds bijna 4000 voet boven den zeespiegel. Daar
moest mijn vriend mij verlaten, dewijl zijn bezigheden geen
langere afwezigheid gedoogden: hij had echter gezorgd dat
er een twaalftal koelies (sjouwerlieden) in de nabijheid wa-
ren , beladen met alles wat ik noodig had om het my ge-
makkelijk te maken.
\ Te Priatin bracht ik den nacht door in de open lucht:
ik had een groot vuur laten ontsteken om mij te vrijwaren
voor de aanrandingen der insecten, die overal bij groote
zwermen rondzweven: en weldra kregen wij bezoek van de
inboorlingen die met mijn koelies gezelschap maakten en
zich tot laat in den nacht vermaakten met rond het wacht-
vuur te dansen.
Den volgenden morgen ging ik met mijn bruine gevolg
op weg. In het eerst was de helling niet sterk; overal.