Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
zü, alvorens binnen te treden, de wassebingen verriehten
door hun godsdienst voorgeschreven. Niet allen gaan bin-
nen: velen blijven buiten op stroomatjes knielen, om daar
halfluid eenig gedeelte uit hun gevrijde schriften op te dreunen.
Terwijl wij ons gereed maken een kijkje te nemen in het
inwendige der gebouwen, wijst iemand naar onze voeten:
wij herinneren ons nu, dat ieder, die een Mohammedaan sehen
tempel binnengaat, zich van zijn schoenen moet ontdoen,
ten teeken van eerbied.
Behalve de bezochte, bezit Samarang nog onderscheidene
publieke gebouwen, onder anderen twee goed ingerichte
weeshuizen. Wij gaan die echter niet zien, want het wordt
tijd dat wij ons logement gaan opzoeken, om morgen tijdig
de reis te kunnen voortzetten.
15. DE GOENONG (berg) SLAMAT.
nog iets meer otee vulkanen.
Op onzen tocht naar Samarang hebben wij veel gezien
en gehoord, waarover wij nog niet gesproken hebben. We
willen thans dit verzuim herstellen.
Nadat wij in de enge ruimte der stoomboot den nacht
zoo goed en zoo kwaad als het kon hadden doorgebracht,
zorgden wij reeds met zonsopgang op het dek te zijn.
De kapitein en een paar andere passagiers voegden zich
daar bij ons. De eerste stralen van de koningin van den
dag beschenen de toppen der bergen aan den zuidelijken
horizon, en kleurden die met een onbeschrijfelijk sehoone,
rozeroode tint. Een heer, die veel had gereisd, verhaalde,
dat hij meermalen diezelfde prachtige kleuren had opgemerkt
aan de kruinen der hoogste bergen van Zwitserland, doch
daar bij zonsondergang.
„Ziet, heeren," sprak de kapitein, „daar ginds verheft
zich op één na de hoogste berg van Java, de Slamat, een
vulkaan. Zooals u misschien bekend is, zijn op Java een
groot aantal van die vuurspuwende bergen, waarvan som-