Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
Batavia, wonen deze niet in de enge straten der oude stad,
maar hebben zij zich meest gevestigd in luchtige voorsteden.
De oude stad is dan ook niet heel frisch: de huizen staan
er dicht bijeen en strekken ten verblijf aan een talrijke
bevolking. Dewijl de rivier smal en ondiep is, kan zij in
den regentijd het water dat van de bergen afvloeit niet
verzwelgen, hetgeen talrijke overstroomingen teweegbrengt.
De gansche omtrek is dan voor een geruimen tijd in een
moeras herschapen, welks uitwasemingen bij de felle hitte
ook al niet strekken om de lucht zuiverder te maken,
't Is te hopen dat de zoo even vermelde havenplannen ook
in dit opzicht verbetering zullen aanbrengen.
By een wandeling door de stad valt ons in het oog, dat
hier meer fabrieken zijn dan wij te Batavia aantroffen: het
zijn meest looierijen en katoenfabrieken, die grootendeels
met Chineesche arbeiders werken. De zonen van het
Hemelsche ryk zijn hier talrijk vertegenwoordigd: hun opper-
hoofd, de majoor-chinees, is een schatrijk man, die met de
opium pacht millioenen heeft gewonnen. Zijn huis en tuin
behooren tot de merkwaardigheden van Samarang, en worden
door alle vreemdelingen bezocht, als ZEd. ten minste thuis
is en goedgemutst.
Een andere merkwaardigheid, die wij niet onbezocht
mogen laten , is de hooge wachttoren aan de zeezijde, niet
zoozeer om het gebouw zelf, als wel om het heerlijk uitzicht
dat men boven geniet. Vlak beneden ons de woelige stad
met haar bonte bevolking, iets verder de golvende bodem,
bedekt met den onbeschrijfelijk weelderigen plantengroei der
keerkringslanden, in 't verschiet het gebergte, tegen welks
helling het woud opklimt a!s een stroom van levend groen —
waarlijk, die aanblik is wel geschikt om den ongevoeligste
in verrukking te brengen!
De Protestantsehe kerk is een bevallig gebouw, in koepel-
vorm opgetrokken: van binnen is zij achthoekig. Niet
ver van daar staat het bedehuis der Mohammedanen, de
moskee. Zij gelijkt wel drie boven elkander geplaatste vier-
kante gebouwen, waarvan het onderste het grootst, het
bovenste het kleinst is. Een groote schare van kerkgangers
zien wij er heen gaan: voor den ingang is een put, waaraan