Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
blikken, en de raderen klepperen vroolijk in de heldere,
kalme wateren van de Java-Zee.
't Is prachtig weer: er waait een zachte koelte uit het
Oosten. Eindelijk breekt de zon door de nevelen heen,
en vergunt ons een blik te slaan op de kust die wij langs
stoomen.
De Noordkust van Java is over 't algemeen laag en
moerassig. In de verte rust het oog op ontelbare bergkruinen,
de toppen van het gebergte dat het gansche eiland van het
Oosten naar het Westen doorkruist. Sommige bergen zijn zoo
hoog, dat de wolken hun toppen onzichtbaar maken. Nu
en dan schiet een zijtak van het gebergte noordwaarts, en
loopt dan in zee uit. Anders wordt de vlakte door niets
afgebroken; hier en daar ziet men een riviertje, van de
bergen afgedaald, zijn wateren met moeite door het slijk
naar de zee stuwen.
Ook Samarang, de plaats van onze bestemming, ligt aan
de monding van zulk een rivier. De boot vaart haar niet
binnen, maar blijft op stroom liggen: de brievenpaketten
worden verwisseld, en voort gaat zij weder. Wij gaan met
de brievenzakken mee stadwaarts. De aankomst is in vele
opzichten gelijk aan die te Batavia. Ook hier worden thans
gemetselde kaden gemaakt, om de monding der rivier meer
bevaarbaar te houden. In het eerst zien wij op beide oevers
niet veel meer dan eenige vrij schamele huisjes, door inboor-
lingen of arme Chineezen bewoond: verderop wordt de aanblik
levendiger en weldra bespeuren wij aan de drukte, dat wij
een belangrijke handelsstad betreden. In dit opzicht is
Samarang in den laatsten tijd vooruit gegaan, sedert het
het uitgangspunt van een spoorweglijn is geworden: nu toch
kunnen de voortbrengselen des lands met veel minder moeite
en kosten worden aangevoerd dan voorheen. Nog meerderen
bloei wacht die stad in de toekomst, wanneer de plannen
tot verbetering van de haven tot uitvoering zijn gekomen.
Langs den oever der zee is de grond zandig, en met een
fraaie rij kokospalmen beplant. Ook aan de landzijde der
stad is zeer veel boomgewas: vooral bewonderen wij daar
een prachtige laan van tamarindeboomen, langs welke de
woningen der Europeanen zich scharen. Want even als te