Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
Kediri (5 Afd. 5 Eeg.).
Pasoeroean (3 „ 3 „ ).
Probolinggo (3 „ 1 „ ).
Besoeki (3 „ 3 „ ).
Banjoewangi (1 „ 1 „ ).
De resident van Banjoewangi is ook gecommitteerde voor
de zaken der eilanden Bali en Lombok, die ten Oosten van
Java liggen; een deel van Bali staat rechtstreeks onder Ned.
bestuur en maakt één afd. en één regentsch. uit.
B. toestenlanden.
Soerakarta.
Djokjokarta.
Beiden zijn in twee afdeelingen gesplitst. Eegenten zijn
daar niet, aangezien het gezag rechtens den Vorsten toebehoort.
Ten Noord-Oosten van Java, en slechts door een smalle
zeestraat daarvan gescheiden, ligt het eiland Madoera. Ten
opzichte van het bestuur wordt dit gewoonlijk tot Java
gerekend, en vormt dan de een-en-twintigste residentie,
met 4 afdeelingen en even zooveel regentschappen.
SAMARANG.
't Is nog vroeg in den morgen. Pas is de zon boven de
kimmen gerezen. Een dichte nevel is nog over den omtrek
verspreid, en beneemt ons het uitzicht op de omliggende
natuurtooneelen.
Gewoonlijk zijn wij zoo vroeg niet uit de veeren, maar
heden kon dat niet anders, want we zijn voornemens een
klein zeetochtje te maken. Wij laten ons dus naar den
Boom brengen, en nemen plaats op de postboot, die op
geregelde tijden de gemeenschap tusschen Batavia en de
havens op de Noordkust onderhoudt. Allereerst wenschen
we ons te begeven naar Samarang, de hoofdstad van de
residentie van dien naam, en na Batavia de voornaamste
handelsstad van Java. Dat reisje duurt gewoonlijk dertig uren.
Als naar gewoonte worden wij met prauwen naar de op
stroom liggende stoomboot geroeid. Nog weinige oogen-
i*